Zahraničí

Švédsko: Tentokrát jsou na mušce úřadů střelnice

Švédsko je zemí, v níž po švýcarském debaklu probíhá patrně nejzuřivější bitva o budoucnost občanských práv v oblasti civilního držení zbraní v Evropě. Návrh restrikcí menšinové zeleno-rudé vlády parlament již čtyřikrát zamítl. Navzdory těmto neúspěchům se vláda může spoléhat na extrémně protizbraňový policejní aparát. Přitom se typicky eurounijním způsobem soustředí na omezování legálního držení zbraní, zatímco země čelí rekordnímu počtu přestřelek a granátových útoků v pouliční válce nelegálně ozbrojených gangů.

Po reputačním debaklu se schvalováním zbraňové směrnice se unijní aparát začal soustředit na nepřímé potlačení civilního držení zbraní skrz zákaz olova ve střelivu. Podobnou cestu nyní zvolily švédské úřady, přičemž si na mušku vzaly střelnice.

Shrnutí dosavadního vývoje ve Švédsku

Policie se rozhodla sama autorizovat střelnice, ale nemá lidi

Podle švédské právní úpravy musí střelnice co pět let procházet pravidelnou autorizací. Povolení střelnicím formálně dává policejní orgán, nicméně samotnou autorizaci policie dlouhodobě ponechávala v rukou externích znalců.

Policejní vedení se tuto dlouholetou praxi rozhodlo změnit. Autorizaci střelnic musí nově provádět přímo policisté. Jenže policistů, kteří by k tomu byli vyškoleni, je poskrovnu.

Například v oblasti Norrlandu o povolení provozu kvůli chybějící autorizaci přišlo již na 50 střelnic. Jde přitom o rozlehlou a velmi málo osídlenou oblast. Uzavření i jen jediné střelnice zde může znamenat, že nejbližší je až 150 kilometrů daleko.

Absurditu dokresluje situace v okrese Västerbotten. Zde muselo několik střelnic ukončit činnost, protože odpovědný policista odjel na dvouměsíční dovolenou a nebyl nikdo, kdo by mohl provést autorizaci.

Střelnicím se ještě nabízí možnost požádat o mimořádné povolení činnosti na základě sebeautorizace. To ale platí pouze dvanáct měsíců, a uděluje ho pouze policejní prezídium. Výjimky samozřejmě kvůli zahlcení žádostmi v současnosti prezidium vyřizovat nestačí.

A když policie má lidi, je to ještě horší

O nic lépe na tom nejsou střelnice v okresech, kde zrovna policie periodické prohlídky střelnic stíhá provádět. Kombinace absence interních předpisů ohledně posuzování bezpečnosti střelnic spolu s nedostatečným vyškolením policistů totiž často vede k vznášení nesmyslných požadavků. A tak i střelnice, které doposud fungovaly padesát nebo šedesát let bez jakýchkoliv problémů nyní musí  “zvyšovat bezpečnost”.

Policejní požadavky na změny dopadové plochy nebo navýšení valů se už pro řadu střelnic ukázaly jako likvidační, zatímco další před uzavřením zachránilo financování úprav z obecního rozpočtu.

Ukázkovým příkladem “navyšování bezpečnosti” je střelnice v Åsele. Zde policejní “odborník” došel k závěru, že rám střeleckého stavu z 3 cm silného borového dřeva v případě zasažení představuje nebezpečí odrazu střely. Policejní řešení domnělého nebezpečí odrazu střely od borovicové plaňky? Navýšit valy o tři metry!

Když bez střelnice chybí důvod k držení zbraně

Povolení k držení některých druhů zbraní ve Švédsku podléhá nejen správnímu uvážení, nýbrž jsou vydávána pouze na období pěti let. Držitelé přitom musí prokázat trvání potřeby tyto zbraně držet. Takováto podmíněnost zbrojních oprávnění je často zneužívána k plíživé konfiskaci civilních zbraní, viz např. Brazílie a Německo.

Švédská policie již delší dobu prosazuje zavedení zákazu střelby za pohybu s cílem vyvolat odpadnutí legálního důvodu k vydávání povolení na samonabíjecí pušky.

Podobně je předpokladem držení krátkých zbraní aktivní provozování sportovní střelby (i bez pohybu). Je tedy jen otázka času, kdy v návaznosti na snížení počtu střelnic ze Švédska začnou přicházet zprávy o odebírání povolení k držení právě těchto zbraní…

Zdroje: Jaktojagare, Jaktjournalen, Jaktjournalen, Svenskjakt


Skandinávie:

Švédsko

Finsko

Norsko

2 Replies to “Švédsko: Tentokrát jsou na mušce úřadů střelnice

  1. Hm. Dynamickou střelbu se tuším snaží zakázat i v některých státech ve státech. Tenhle nový komunismus převlečený do ideologie ochrany životního prostředí se bude v dějinách krásně vyjímat.

  2. Nepochybuji že se Ekelhaft komise nechá inspirovat. Když to nejde dveřmi,tak to půjde oknem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *