Zahraničí

Nový Zéland: Muslimové v souvislosti s útokem v Christchurchi obviňují policii, požadují zveřejnění zprávy vyšetřovací komise

Přestože od útoku v Christchurchi utekl rok a půl, a přestože zélandská vláda v mezičase stačila zakázat legální držení vybraných typů pušek a brokovnic, zvláštní královská vyšetřovací komise stále nepublikovala svou dlouho očekávanou závěrečnou zprávu. Její zveřejnění přitom bylo původně plánováno na prosinec 2019.

K volání držitelů zbraní po zveřejnění závěrečné zprávy se nyní přidali také místní muslimové. Rada muslimských žen urguje úřady, aby k zveřejnění zprávy došlo ještě letos. Vedle toho šetření Federace novozélandských islámských spolků došlo ke stejným závěrům ohledně odpovědnosti policie, jako na to od počátku upozorňují zbraňové organizace.

Shrnutí dosavadního vývoje na Novém Zélandu

 • Dne 15.3.2019 spáchal australský imigrant – protiislámský extremista vyzbrojený legálně nabytými a nelegálně upravenými zbraněmiteroristický útok na dvě mešity v novozélandském městě Christchurch, při kterém bylo zavražděno na padesát osob. Policie proti pachateli v průběhu útoku nijak nezasáhla, zastavil jej až Abdul Aziz, kterému se podařilo zmocnit jedné z jeho zbraní a s ní jej zahnat.
 • Policie pachatele zatkla až po 36 minutách. Osoby, které by se pachateli chtěly případně bránit se svou legální zbraní, následně zatýkala také. Zákony Nového Zélandu totiž umožňují držení zbraní pro sport nebo lov, zcela ale zakazují jejich nošení pro osobní obranu.
 • Úřad vrchního cenzora zakázal šíření některých informací týkajících se útoku, například prohlášení pachatele, že jeho cílem je dosáhnout omezení legálního držení zbraní.
 • Již šest dní po útoku novozélandská vláda vydala nařízení, kterým zakázala držení samonabíjecích pušek spadajících pod standardní licenci “A”. Využila přitom skuliny v zákoně o zbraních, podle nějž vláda rozhoduje o tom, které zbraně jsou považované za “vojenského typu”. Ty vyžadují zvláštní povolení “E”. Tato povolení vláda ve stejnou chvíli přestala vydávat.
 • 10.4.2019 parlament přijal změnu zákona o zbraních, která stvrdila předchozí krok vlády a současně držení zbraní “vojenského typu” zakázala zcela. Zákaz tedy dopadl jak na přibližně 13.500 držitelů zvláštních povolení skupiny “E” pro zbraně “vojenského typu”, tak i na neurčený počet samonabíjecích pušek legálně pořízených v rámci skupiny “A”. Zákaz dále dopadl také na brokovnice – samonabíjecí, pumpy i pákovky. Celkem přibližně 300.000 zbraní.
 • Ze zákazu nejsou vyjmuti ani špičkoví sportovci.
 • Přestože policie převzala jen pár zbraní, některé už stačili zloději ukrást z policejních služeben. To je v přímém kontrastu s přísnými pravidly zabezpečení zbraní kladenými na legální držitele.
 • Zřejmě s cílem legální držitele zastrašit a vyvolat tak větší míru “dobrovolného” odevzdávání, zahájila policie provádění násilných domovních prohlídek a konfiskací zbraní některých legálních držitelů. Ty v domech zákonadbalých občanů provádí zásahové jednotky způsobem, který si nezadá s útoky URNY proti nejnebezpečnějším elementům balkánské drogové mafie.
 • Na začátku června 2019 vyšlo najevo, že vláda vyhradila pouze zlomek částky, která by byla potřebná na spravedlivé kompenzace za konfiskované zbraně.
 • Na konci června byly zveřejněny podmínky kompenzací za konfiskované zbraně. Podle odborníků je u řady zbraní výrazně podhodnocena jejich cena. Opatření jsou zaměřena pouze na nově zakázané legálně držené zbraně v rukou zákonadbalých občanů, nikoliv na ty nelegální držené zločinci.
 • V návaznosti na přeřazení samonabíjecích pušek do zakázaných se na Novém Zélandu staly populárními sety součástek umožňujících přestavbu na opakovací . Policie přitom není schopna říct, zda-li je tento postup cestou, jak se vyhnout možnému trestu až pěti let odnětí svobody za neodevzdání nově zakázaných zbraní.
 • Na konci července vláda zveřejnila detaily ohledně návhu další novely zbraňové legislativy. Ta má mimo jiné zpřísnit podmínky držení zbraní, zavést registr a automatické upozornění policie v případě, že držitel vyhledá pomoc lékaře v souvislosti s duševními potížemi. Narozdíl od předchozích změn nová legislativa nemá tak širokou podporu v parlamentu.
 • V červenci vyšlo najevo, že policie udělila zbrojní průkazy 639 australským zločincům.
 • Ukázalo se, že zločinci (ti bez zbrojních průkazů) zbraně nejen nesložili, ale v zemi na pozadí konfiskací legálních zbraní narůstá počet zločinů páchaných se střelnými zbraněmi a noži. Zástupci vedení policie se tak na přelomu října a listopadu sešli s 50 nejvlivnějšími bossy podsvětí a poprosili je, aby odevzdání zbraní ještě jednou zvážili.
 • V prosinci 2019 došlo k zásadnímu prolomení bezpečnosti systému registrace konfiskovaných zbraní. V důsledku nepovedené aktualizace aplikace SAP došlo k úniku informací o osobách, které odevzdaly zbraně, a to včetně konkretizace zbraní i částky, která za ně byla vyplacena.
 • Konečné výsledky konfiskací doposud legálních zbraní ukázaly, že se podařilo nuceně vykoupit pouze 13-17% nově zakázaných zbraní. Naprostá většina držitelů se zákazu odmítla podřídit a desítky až stovky tisíc zbraní skončily v ilegalitě.
 • V průběhu června 2020 místní média přinesla popis části dosud utajované závěrečné zprávy, podle nějž policie pachateli vydala zbrojní průkaz protizákonně. Podle místních novin policisté na vyřizování agendy neměli čas a pouze žádosti “posunovali vpřed” bez řádné kontroly splnění požadavků; někteří přitom upadali v pláč.

Zbraňové a muslimské spolky se dožadují zveřejnění závěrečné zprávy

Zvláštní královská komise měla původně uzavřít své šetření v prosinci 2019. Tato lhůta se ale opakovaně posunula a zpráva byla formálně ministryni vnitra odevzdána až 26.11.2020. Ministryně si vyhradila rozhodnutí o zveřejnění zprávy s tím, že jej lze očekávat snad před Vánoci.

Rada muslimských žen následně vyzvala ministryni k urychlené publikaci celé zprávy. Podle nich mají Novozélanďané právo vědět, jakým způsobem se pachatel dostal ke zbraním, naplánoval a provedl útok.

K této výzvě se přidaly také zbraňové spolky. Ty doufají, že zveřejnění zprávy povede k nové veřejné debatě nad smyslem a účelem přijatých zákazů a neúspěšných snah vlády o konfiskace.

Muslimové obviňují policii z nezákonného vydání zbrojního průkazu

Federace novozélandských islámských spolků nyní zveřejnila závěry svého soukromého šetření, které dříve předala královské vyšetřovací komisi.

Závěry federace jsou přitom v podstatě shodné s tím, na co zbraňové spolky poukazovaly od samého počátku, tedy že pachatel nesplnil podmínky pro vydání novozélandského zbrojního průkazu.

Pochybení policie při vydávání zbrojního průkazu zbrojnice.com obecně popsala již v článku z 24.3.2019 a následně velmi podrobně v článku z 18.6.2020. Detaily jsou uvedeny v odkazovaných článcích.

Autoři zprávy islámské federace Mahrukh Sarwar Nour Malak k tomu shrnuli:

Pokud by policie postupovala podle svých vlastních pravidel, nemohla by [pachateli] vydat zbrojní průkaz. Namísto ztráty 51 životů by se ti lidé [15. března] vrátili domů.”

Muslimové přitom poukázali také na širší selhání tajných služeb. Ty podle muslimské federace soustředily veškerou svou činnost na muslimské extremisty a bílým rasistickým extremistům se údajně vůbec nevěnovaly, přestože během osmi let mezi útokem v Norsku a útokem na Novém Zélandu bylo podle federace spácháno 45 teroristických útoků bílých rasistů.

Zdroje: newshub.co.nz, newshub.co.nz

Komentář zbrojnice.com: Selhali politici a policie, občané to odnesli – stejně jako v EU

Jak muslimské tak i zbraňové spolky se na Novém Zélandu soustředí především na selhání policie před samotným útokem.

O nic méně zásadní ale bylo selhání policie během útoku – vždyť proti pachateli zasáhla až po 36 minutách, byť nejbližší policejní stanice je pouhé dvě minuty jízdy od prvního místa útoku. Místní legislativa přitom Novozélanďanům naprosto zapovídá držení zbraní pro sebeobranu a jsou tedy v podobných případech zcela závislí na ochraně státu.

V případě útoku v Christchurchi selhali v prvé řadě politici, kteří vytvořili naprosto nefunkční systém regulace zbraní. Následně selhalo policejní vedení, které namísto řešení problému zachovávalo běh nefunkčního systému.

Toto systémové selhání následně stálo život desítky osob. Namísto dovození odpovědnosti konkrétních politiků, policejního vedení a policistů přišlo odvedení pozornosti k změně zbraňové legislativy nařizující konfiskaci dosud legálních zbraní stovek tisíc zákonadbalých občanů. Naprostá většina těchto zbraní pak skončila v ilegalitě a bude další desítky let kolovat na černém trhu.

Jde přitom o stejný vzorec postupu, jaký známe z Evropské unie. V souvislosti s užitím nedostatečně znehodnocených zbraní při útoku v roce 2015 v Hypercacher (při ostatních útocích byly užity nelegální zbraně propašované skrz vnější hranice EU) bylo na místě dovození politické odpovědnosti Evropské komise, která měla za úkol přijmout pravidla znehodnocování už v roce 2008.

Komisi se ale podařilo s pomocí masmédií jakékoliv odpovědnosti za nevydání pravidel znehodnocování vyhnout, a paradoxně kolem něj vystavěla dodnes opakovanou lžipropagandu ohledně souvislosti restrikcí prosazovaných ve zbraňové směrnici s bojem proti terorismu.

V Evropě už patrně kromě držitelů zbraní nikdo prstem neukáže na přímou odpovědnost eurounijních institucí za debakl se znehodnocenými zbraněmi, potažmo lživou záminku omezování občanských svobod v oblasti civilního držení zbraní.

Novozélandští držitelé zbraní aspoň mohou doufat, že se doposud pouze “jejich” pravda dostane do zájmu širší veřejnosti díky publikaci závěrečné zprávy vyšetřovací komise…

Edit 8.12.2020: Došlo k publikaci zprávy vyšetřovací komise

Závěrečná zpráva vyšetřovací komise byla publikována 8.12.2020 zde.

One Reply to “Nový Zéland: Muslimové v souvislosti s útokem v Christchurchi obviňují policii, požadují zveřejnění zprávy vyšetřovací komise

 1. V žádném případě nezveřejňovat. Naopak vysvětlit muslimům, že jeden každý z nich se stal pouhou loutkou v rukách nezodpovědných prozbraňových fanatiků, kteří svým požadavkem na zveřejnění zprávy ,přímo ohrožují soudržnost a bezpečnost celé společnosti. Také by to chtělo v nejbližší době udělat několik domovních prohlídek s pozitivním výsledkem a řádně je medializovat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *