Zahraničí

Švédsko: Nejvyšší správní soud posvětil zákaz černých opakovacích pušek pro účely lovu, Švédům hrozí kanadská budoucnost

Tažení švédských úřadů proti civilnímu držení zbraní pokračuje. Zatímco v legislativní oblasti došlo k opakovanému odmítnutí “implementace+”, policie se snaží restrikce prosadit skrz správní uvážení. Po černých samonabíjecích puškách sportovních střelců si nyní policie vzala na mušku černé opakovací pušky lovců. A postup policie stvrdil i stockholmský nejvyšší správní soud.


Pozn.: “Černou” se rozumí moderní zbraň s taktickými prvky.


Shrnutí dosavadního vývoje ve Švédsku

Správní uvážení a pomalá smrt civilního držení zbraní

Podrobnému popisu, jak správní uvážení navržené v implementační mininovele (“zombie zákon“) povede k úplnému zákazu Evropskou unií určených zbraní jsem věnoval úplně první články zbrojnice.com. Viz série článků Implementace.

Extrémně podrobnou analýzou všech druhostupňových a soudních rozhodnutí o udělení výjimky k nabytí zakázané zbraně vydaných v období pěti let jsem poukázal, že pokud je českým úřadům dána jakákoliv volnost, také ji využijí k zavedení restrikcí daleko za původní úmysl zákonodárce. A to například i při použití odůvodnění, že do Evropy proudí uprchlíci, mezi nimi mohou být členové ISIS, a tI se mohou vloupat do sejfu a zbraň pak použít k teroristickému útoku. Dopadům návrhu implementace jsem se věnoval v tomto článku.

Správní uvážení policie v oblasti civilního držení zbraní má často smrtelné důsledky. Od individuálních jako v případě odmítnutí povolení šéfredaktoru Charlie Hebdo, po kolektivní v podobě více než půl milionu nuceně bezbranných osob zavražděných zločinci v Brazílii po konfiskacích legálních zbraní.

V Evropě je správní uvážení dlouhodobě spjato především s postupným zaváděním de facto úplného zákazu držení a nošení zbraní pro sebeobranu, což nyní můžeme sledovat v přímém přenosu v Německu a Portugalsku.

Evropská zbraňová směrnice s sebou ale přinesla také nový trend dopadající na sportovní a lovecké zbraně. Označení černých zbraní za příliš nebezpečné pro civilní použití v preambuli směrnice dalo nový podnět úřadům v rámci jejich posuzování “vhodnosti” konkrétních zbraní. A to aniž by muselo dojít k jakékoliv změně národní legislativy.

Pomalý konec černých pušek

Již loni finští policisté z preambule evropské zbraňové směrnice vyzkoumali, že černé samonabíjecí pušky nejsou vhodné pro lov. A tedy změnou praxe v rámci správního uvážení došlo k jejich zákazu pro tento převažující formální důvod legálního držení zbraní.

Nyní ke stejnému závěru došly úřady ve Švédsku. Jen s tím rozdílem, že ve Švédsku změna správní praxe dopadne i na opakovací černé pušky.

Švédský lovec žádal o povolení k nabytí a držení pušky Tikka T3x TAC A1 ráže .308 Winchester. To mu policie odmítla vydat s odůvodněním, že puška není vhodná pro lov.

Lovec se odvolal k soudu, který mu v prvním stupni dal za pravdu. Soud shledal, že pokud švédská agentura ochrany životního prostředí zbraň zařadila na seznam schválených k lovu, nemůže policie odmítnout vydat povolení s odůvodněním, že je pro lov nevhodná.

Policie ale podala odvolání k nejvyššímu správnímu soudu ve Stockholmu. A ten odmítnutí povolení posvětil. Podle nejvyššího správní soudu musí policie přihlížet k seznamu agentury pro životní prostředí, ale musí také provést nezávislé zhodnocení dle zákona o zbraních.

Podle soudu pokud policie došla k závěru, že pistolová rukojeť a teleskopická opěrka představují “čistě vojenské doplňky”, pak zbraň opravdu není vhodná pro lov.

Švédská legislativa přitom ani pistolovou rukojeť pušky ani teleskopickou (či skládací) opěrku nijak neomezuje nebo nezakazuje.

Čeká Švédy kanadská budoucnost?

Na začátku měsíce kanadský premiér zakázal držení prakticky všech černých pušek v zemi na základě pravomoci vlády určovat, které zbraně jsou vhodné pro sport a lov. K tomuto kroku přistoupil po útoku pachatele, o jehož nelegálních zbraních úřady dlouhé roky věděly a kterého policie zastavila pouze náhodou až po 13 hodinách vraždění.

Když v letech 2000 – 2010 ztroskotaly snahy švédských hoplofobů o zavedení restrikcí v zemi, řada se jich přesunula do evropských institucí, kde se výrazně podíleli na vzniku zbraňové směrnice po útocích nelegálně ozbrojených nelegálních pachatelů ve Francii.

Frustrace současných vládních hoplofobů po čtyřech porážkách v parlamentu bude jistě na obdobné úrovni, jako před deseti lety. Arden a Trudeau ukázali směr, stockholmský nejvyšší správní soud poskytl právní krytí.

Je tedy možné, že zatímco čtete tento článek, nějaký švédský úředník prochází kanadské seznamy a připravuje neveřejnou interní instrukci k zajištění “lepšího” výkladu legislativy pro budoucí posuzování vhodnosti zbraní pro sport či lov.

Zdroj: Dagens Jurisdik


Skandinávie:

Švédsko

Finsko

Norsko

One Reply to “Švédsko: Nejvyšší správní soud posvětil zákaz černých opakovacích pušek pro účely lovu, Švédům hrozí kanadská budoucnost

  1. Policie ve Švédsku je neschopná vyřešit násilí, které páchají organizovaní zločinci automatickými zbraněmi a granáty, ale rozhodně je schopná odzbrojovat zákonadbalou společnost. To je ta neomarxistická zářná budoucnost EU, mysleme na to při každých volbách!!!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *