Čestná zmínka

Čestná zmínka: Mikael Gross, Tracy Bridges a Ted Besen (zastavení pachatele útoku ve škole v Grundy)

Mikael Gross, Tracy Bridges a Ted Besen se 16.1.2002 účastnili výuky práva na soukromé vysoké škole Appalachian School of Law v Grundy, Virginie, když se školou začal rozléhat hluk střelby.

Mikael Gross a Tracy Bridges

Mikael Gross pracoval jako policista v přilehlém státě Severní Karolína. Jakožto zákonadbalý občan, toho času mimo službu, svou osobní pistoli 9mm zanechal v autě na parkovišti před školou, kde měl shodou okolností v kufru také neprůstřelnou vestu. Jakmile uslyšel výstřely, vystartoval a běžel směrem k východu a autu pro své nástroje.

Tracy Bridges také pocházel z vedlejší Severní Karolíny, kde pracoval jako zástupce šerifa. Stejně jako Gross nechal svůj osobní revolver .357 Magnum v autě na parkovišti a nezbylo mu, než se pro něj vydat.

Pachatel se mezitím dostal před budovu školy. Zde proti němu Gross a Bridges vyrazili, každý z jiného úhlu, a přikázali mu, aby se vzdal. Pachatel odhodil zbraň a byl sražen k zemi Tedem Besenem. Gross se vrátil do auta pro náramky, kterými pachatele zajistil do příjezdu policie.

Ted Besen

Ted Besen dříve sloužil jako mariňák a policista a pocházel taktéž ze Severní Karolíny. Rozhodl se pachatele zastavit, narozdíl od předchozích bojových zkušeností tentokrát beze zbraně. Na pachatele narazil před školou ve chvíli, kdy odhodil zbraň a vztáhl ruce k nebi. Aniž by si všiml Bridgese a Grosse s namířenými zbraněmi, okamžitě se pachateli rozběhl do zad a srazil jej k zemi.

V případu existují odlišná svědectví ohledně toho, zda-li pachatel odhodil zbraň po konfrontaci s ozbrojenými Grossem a Bridgesem, nebo nezávisle na tom. Stejně tak různé zdroje uvádějí, že ve chvíli zajištění měl pachatel buď dva prázdné zásobníky, nebo jeden prázdný a druhý s několika zbývajícími náboji.

Výzkumník John Lott případ označuje za ukázku mediální předpojatosti proti zbraním. Z 280 novinových článků, které o případu informovaly v týdnu po události, pouze čtyři obsahovaly nějakou zmínku, že zasahující osoby byly ozbrojeny.

Zjevně nelegálně ozbrojený pachatel z Nigérie

Pachatel útoku, zahraniční student z Nigérie, dříve dvakrát selhal při závěrečných zkouškách. Toho dne nejprve navštívil jednoho z vyučujících, se kterým probíral své studijní problémy. Rozloučil se s ním s dovětkem “modlete se za mne“. O hodinu později se vrátil do školy s pistolí kalibru .380. Nejprve zašel do kanceláří děkanátu, kde střelou z bezprostřední vzdálenosti zavraždil děkana a jednoho profesora. Následně ve společenských prostorách univerzity zasáhl čtyři osoby, z toho jednu smrtelně. Ve chvíli zajištění na zemi neustále opakoval “nemám kam jít“.

Cizinci v USA zbraně nesmějí držet, ledaže splňují některou z přesně stanovených výjimek (např. jsou držiteli platného loveckého oprávnění). Žádný z dostupných zdrojů ne/legálnost pachatelovy zbraně nezmiňuje.

Než byl zastaven, stačil pachatel postřelit 6 osob, z nichž 3 nepřežily. Pachatel byl odsouzen na doživotí bez možnosti podmínečného propuštění, přičemž trestu smrti unikl dohodou se státním zástupcem výměnou za spolupráci při procesu.

Zdroje: Time, Fox, Criminal Justice, Wikipedia, Murderopedia,


Zbraňová legislativa ve Virginii

Související: RIP Kate Nixon: Oběť útoku ve Virginia Beach byla neozbrojena, protože nechtěla porušit zákaz zbraní & Virginie: Rozsáhlý občanský odpor proti návrhu zbraňových restrikcí, demokraté vyhrožují nasazením armády

Ústavní zakotvení

Virginská ústava z roku 1776 řešila pouze problematiku domobrany a individuální držení zbraní nezmiňovala. Změna přišla v roce 1971, kdy bylo do ústavy doplněno explicitní individuální právo držet a nosit zbraně.

Dobře organizovaná domobrana, skládající se z občanstva, trénovaná v užití zbraní, představuje náležitou, přirozenou a bezpečnou ochranu svobodného státu, a proto právo lidu držet a nosit zbraně nesmí být narušeno; stálé armády by v době míru neměly existovat jelikož představují nebezpečí svobodě; v každém případě vojsko musí být v přísné podřízenosti, a pod velením, civilní moci. (tučně zvýrazněná část doplněna v roce 1971)

Nošení zbraní

Virginie zavedla nároková povolení k skrytému nošení zbraně pro sebeobranu v roce 1995, tedy stejně jako Česká republika (předtím jejich povolení podléhalo správnímu uvážení). V současnosti zde má povolení 6,29% dospělých obyvatel, tedy přibližně dvojnásobek oproti ČR.

Bezzbraňové zóny

Podobně jako většina ostatních států USA má také Virginie rozsáhlou legislativu bezzbraňových zón, kam se zbraní nesmí vstoupit ani osoby, které mají oprávnění k nošení pro sebeobranu.

K bezzbraňovým zónám ve Virginii mimo jiné patří:

  • Pozemky základních a středních škol (s výjimkou zbraní, které má osoba s povolením ve voze).
  • Většina vysokých škol, přičemž přijetí zákazu je na rozhodnutí vedení konkrétní školy.
    • Zákaz platil a nadále platí také ve Virginia Tech, kde nelegálně ozbrojený pachatel (taktéž zahraniční student – z Koreje) v roce 2007 zavraždil 32 osob.
    • Ve vztahu k Appalachian Law School se mi existenci zákazu v době útoku popisovaného v článku nepodařilo ověřit. Vzhledem k tomu, že naprostá většina škol ve státě zákazy nošení přijala lze předpokládat, že tomu tak bylo i zde. Pokud nebylo, pak by stejně většina “běžných” nosičů předpokládala, že škola patří k bezzbraňovým zónám.
  • Modlitebny v průběhu bohoslužeb, ledaže k tomu má držitel “dobrý a dostatečný důvod”. Neexistuje přitom jednotný právní výklad, co takový důvod představuje. V lednu 2020 byl v místním parlamentu předložen návrh na zrušení zákazu.
  • V případě konzumace alkoholu.
  • V soukromých prostorách, pokud to zakáže majitel.
  • Soudní budovy, letiště, atd.

Příklady zásahů ozbrojených civilistů:

Příklady teroristických útoků, při nichž proti pachatelům zasáhli ozbrojení civilisté:

Příklady útoků ve školách, při nichž proti pachatelům zasáhli ozbrojení civilisté:

Příklady útoků v modlitebnách, při nichž proti pachatelům zasáhli ozbrojení civilisté:

Příklady útoků v nákupních centrech, restauracích a jiných veřejných místech, při nichž proti pachatelům zasáhli ozbrojení civilisté:

Příklady zásahů ozbrojených civilistů k záchraně členů bezpečnostních složek:

Příklady zásahů ozbrojených civilistů při násilném přepadení v obydlí

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *