Zahraničí

Florida: Senát schválil zákon rušící zákaz nošení zbraní pro učitele

Senát státu Florida v úterý 23.4.2019 schválil návrh zákona, který zruší zákaz nošení zbraní pro zaměstnance škol. Zákon, u nějž se očekává následující hladké schválení i v místní sněmovně a bezproblémový podpis guvernérem, je poslední z řady změn přijatých v návaznosti na vražedný útok spáchaný v Marjory Stoneman Douglas High School v Parklandu.


Téma – vražedné útoky ve školách:


Pozadí útoku

Po útoku v únoru 2018 zahájila činnost vyšetřovací komise, která se soustředila nejen na vyšetření pozadí samotného útoku, ale také na identifikaci opatření pro zvýšení bezpečnosti škol.

Informace týkající se útoku jsou v detailu rozvedeny v článku Souhrn faktů k masové vraždě v Parklandu na Floridě. K těm nejzásadnějším patří:

 • pachatel držel jak legální, tak i nelegální střelné zbraně,
 • policie i FBI byly opakovaně a s dostatečným předstihem upozorněny na to, že se pachatel chystá spáchat masovou vraždu ve škole, ale na udání nikdo nijak nereagoval,
 • samotná škola neplnila požadavky na zabezpečení pro případ podobného útoku,
 • neozbrojení bezpečnostní pracovníci školy, kteří vraha identifikovali a měli možnost ho zastavit, dokud měl zbraň stále v pouzdru, tak neučinili a schovali se,
 • ozbrojený policista přidělený k ochraně školy byl na místě již po 40 vteřinách, ale schoval se na parkovišti a ten den do školy vůbec nevstoupil (ani později),
 • další na místo dorazivší policisté se schovávali na parkovišti, jeden šel řídit dopravu na křižovatku,
 • vedoucí policejní operace v rozporu s předpisy rozkázala vytvořit kordon a zakázala policistům vstupovat dovnitř,
 • zásah “omylem” začali policisté z vedlejšího okresu, kteří v souladu s předpisy dovnitř vběhli okamžitě po příjezdu na místo,
 • velitelka policejní operace zakázala do budovy vstoupit záchranářům.

Změny přijaté v březnu 2018

Vyšetřovací komise přišla s celou řadou doporučení. S ohledem na naprosté selhání policie a také v souvislosti s poznáním, že aktivní vrazi si v 97,8% případů pro své činy vybírají bezzbraňové zóny, komise doporučila zrušit zákaz nošení zbraní pro zaměstnance škol.

K částečnému zrušení zákazu došlo již v březnu 2018, kdy byly přijaty první změny legislativy. Tato novela byla médii sledována především kvůli zvýšení věku pro legální koupi zbraně na 21 let. Kromě toho zavedla ale také následující změny:

Finanční:

 • 162 milionů dolarů školám k zvýšení úrovně zabezpečení před aktivními vrahy, např. prostřednictvím výcviku bezpečnostních pracovníků.
 • 99 milionů dolarů okresním úřadům na technická zabezpečení škol, např. detektory kovů, neprůstřelné dveře, okna atp.
 • 28 milionů dolarů na zlepšení péče o duševně nemocné mladistvé (pachatelově duševnímu stavu a selhání školy, která mu v rozporu se zákonem neposkytla pomoc, se také věnuje shrnující článek).

Organizační:

 • Povinnost škol zavést týmy pro hodnocení rizikovosti studentů (v 93% případů školních útoků měli dospělí obavy z pachatele dlouho před samotným útokem)
 • Umožnění poskytovatelům psychiatrické a psychologické péče sdílet důvěrné informace a záznamy, pokud je to potřebné k zajištění veřejné bezpečnosti.
 • Vytvoření analytické databáze informací potenciálně důležitých pro hodnocení případně rizikových osob; přístup k databázi bude sdílený celou řadou zainteresovaných úřadů.
 • Vytvoření mobilní aplikace umožňující anonymní sdělování udání na potenciálně nebezpečné osoby.

Funkční:

 • Povinnost provádění cvičení pro případ útoku aktivního vraha alespoň jednou za semestr, a to včetně zapojení bezpečnostních složek.
 • Povinnost provádění periodických cvičení pro další případy, např. požární, přírodní katastrofy, bombové výhrůžky, atd.
 • Vytvoření závazných postupů v případě nouze.
 • Každý okres musí zavést funkci bezpečnostního pracovníka, který bude certifikován v rámci zvláštního výcviku a ponese odpovědnost za zavádění a dodržování bezpečnostních opatření ve všech školách na území okresu. Kromě toho bude působit jako:
  • Styčná osoba pro spolupráci mezi místními bezpečnostními složkami a národními, státními a místními úřady ve věcech zabezpečení škol,
  • Provádět hodnocení zabezpečení škol v souladu s nově vytvořenými celostátními normami.
  • Provádět výcvik pro případy nouze.
  • Zajišťovat prohlídku školy členy místních bezpečnostních složek alespoň jednou za tři roky.

Zrušení zákazu pro “nevyučující”

Samotný zákaz nošení zbraní pro zaměstnance škol byl v březnu 2018 zrušen jen částečně. Novela zákona zavedla dobrovolnický program, který umožňuje školním zaměstnancům projít zvláštním kurzem, a v případě schválení vedením školy a místním šerifem pak tito zaměstnanci mohou být ozbrojeni ve školní budově. Do tohoto programu se ale nesmí zapojit vyučující, pouze ostatní personál (výjimku tvoří vyučující, kteří jsou důstojníky ve vojenských zálohách, kteří jsou v aktivní vojenské službě nebo kteří jsou současnými či dřívějšími členy bezpečnostních sborů).

Zrušení zákazu pro učitele

Problematiku školních bezzbraňových zón v USA v detailu popisuji v tomto článku. Nyní, rok po schválení zrušení zákazu pro “neučitelské” zaměstnance škol senátem schválený návrh zákona HB 7030 přináší také zrušení zákazu nošení zbraní pro vyučující.

Vyučující získají možnost nosit zbraň ve škole, pokud projdou kurzem, který zahrnuje 12 hodinový certifikovaný trénink problematiky diverzity a 132 hodinový certifikovaný trénink se zbraní. Nově v případě splnění podmínek kurzu již nebude mít šerif možnost dále rozhodovat o schválení účastníka, nýbrž mu bude muset vydat certifikát. Poslední slovo ohledně umožnění nošení zbraně pak už bude mít jen vedení školy.

Zdroje: HB 7030, Blaze, Blaze


Komentář zbrojnice.com:


Zásahy ozbrojených civilistů

Příklady zásahů ozbrojených civilistů:

Příklady teroristických útoků, při nichž proti pachatelům zasáhli ozbrojení civilisté:

Příklady útoků ve školách, při nichž proti pachatelům zasáhli ozbrojení civilisté:

Příklady útoků v kostelech, při nichž proti pachatelům zasáhli ozbrojení civilisté:

Příklady útoků v nákupních centrech, restauracích a jiných veřejných místech, při nichž proti pachatelům zasáhli ozbrojení civilisté:

Příklady zásahů ozbrojených civilistů k záchraně členů bezpečnostních složek:

3 Replies to “Florida: Senát schválil zákon rušící zákaz nošení zbraní pro učitele

 1. Alespoň někde se snaží pracovat s fakty, a ,,selským,,rozumem a nesnaží se je jako spousta Evropských politiků a organizací překrucovat…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *