Domácí

Nová legislativa: Měli by mít strážci možnost nosit zbraň viditelně?

Rok a půl poté, co vešla v účinnost tzv. “malá novela” zbraňové legislativy, se opět naplno rozjíždí práce na “velké novele”, tedy novém zákoně o zbraních. Jeho dokončení bylo zastaveno téměř ve finále v důsledku nástupu C19. V rámci malé novely již byla převzata řada principů a novinek plánovaných do nového zákona o zbraních. Jednou ze změn, které vešly v účinnost v lednu 2021, byla i pozměněná úprava viditelného nošení zbraní. Tématem, na kterém v expertní skupině shoda nepanuje, je otázka umožnění viditelného nošení zbraně strážcům.

Strážci a zbraně v české legislativě

Česká legislativa zná čtyři druhy stráží:

Strážcem je státem ustanovená fyzická osoba, jež je zákonem nadána relativně rozsáhlými pravomocemi a jejímž posláním je ochrana statků stanovených v tom kterém zákoně. Prostřednictvím funkce stráže jakožto specifického orgánu veřejné správy a úřední osoby ve smyslu § 127 trestního zákoníku stát plní svůj ústavně zakotvený úkol (čl. 7 Ústavy) dbát o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství. Stráž se tedy bezprostředně podílí na správě věcí veřejných a je veřejnou funkcí (srov. Pl. ÚS 8/16).

Držení, užívání a nošení zbraní strážci

Pro držení palné zbraně musí strážci získat zbrojní průkaz stejně jako kterýkoliv jiný civilista. Ozbrojení zákon předpokládá pouze v případě myslivecké stráže, a to v souvislosti se specifickými oprávněními usmrcovat toulavé psy, živočichy “vyžadující regulaci” a zdivočelá zvířata. Myslivecká stráž má oproti ostatním strážím obecně širší rozsah oprávnění, který zahrnuje mj. i právo odejmout osobě v honitbě střelnou zbraň.

Nošení dlouhé palné zbraně mysliveckou stráží bylo běžné i před novelou z ledna 2021, byť z hlediska výkladu zákona mimo přímý výkon oprávnění “usmrcovat” šlo o praxi problematickou. Současné znění § 29 odst. 4 zákona o zbraních je již co do viditelného nošení dostatečně flexibilní, aby jej co do dlouhé zbraně myslivecké stráže bylo možno považovat za souladné se zákonem.

Ostatní druhy strážců zvláštní oprávnění k užití zbraně v zákonné úpravě nemají. Nošení zbraní tedy v jejich případě vychází z obecné úpravy týkající se nošení zbraně pro osobní ochranu. Případné užití zbraně je pak možné také výhradně v rámci obecné právní úpravy, de facto tedy pouze při výkonu krajní nouze či nutné obrany.

Když jde o vteřiny, je policie hodiny daleko

Staré přísloví civilních držitelů zbraní praví, že když jde o vteřiny, je policie minuty daleko. Výkon činnosti strážců je specifický v tom, že se typicky odehrává na odlehlých místech, mnohdy bez dostupnosti mobilního signálu. Rčení lze v jejich případě modifikovat na “když jde o vteřiny, je policie hodiny daleko”.

K typickému oprávnění strážců patří zastavování vozidel, identifikace osob a ukládání pokut za porušení zákona. Odlehlost místa, často osamělost strážce a vědomí o extrémně dlouhém dojezdovém času policie mohou a mnohdy také vedou k zvýšené míře agresivity zastavovaných či pokutovaných osob:

Výše uvedené je jen velmi rychlý výběr případů nalezených skrz internetový vyhledávač. Nemělo by jít o duplicitní případy, případně mne opravte či doplňte další příklady do komentářů níže.

Není tedy divu, že například správa KRNAPu vysílá strážce parku na výcvik krav magy. Vedle toho je pak nasnadě, že mnozí strážci docházejí k závěru o potřebě nošení palné zbraně. V některých částech republiky přitom jde o běžnou praxi.

Strážci by měli mít možnost nosit zbraň viditelně

Strážci jsou ve specifickém postavení soukromé osoby pověřené k výkonu veřejné moci. Mimo odstřel “škodné” mysliveckou stráží právní úprava v zásadě nepředpokládá, že by měli být ozbrojeni, a už vůbec ne, že by zbraň měli použít.

Současně to ale obecná právní úprava umožňuje, stejně jako umožňuje užití zbraně v rámci nutné obrany.

Strážci působí ve specifických podmínkách, které mohou u adresátů jejich činnosti zvyšovat odhodlání k odporu, a jak ukazují příklady výše, mnohdy i k násilí. Skrytě nošená zbraň na jednu stranu zvyšuje míru ochrany strážců, kteří jsou jinak zpravidla odkázání na odlehlých místech pouze sami na sebe. Současně ale nemůže působit jako deterent.

Přítomnost zbraně především jako deterentu, nikoliv jen potenciálně smrtícího obranného prostředku, je přitom zásadní, jak ukazují zahraniční statistiky.

Legislativní imperativ skrytého nošení zbraní strážci tedy vede ke vzniku situace, která zvyšuje pravděpodobnost užití palné zbraně vůči adresátům výkonu veřejné správy, přičemž o tom zpravidla do poslední chvíle nemohou vědět. Zejména oprávnění zadržovat osoby nezřídka vede k fyzickému odporu. Ten může rychle eskalovat k napadení ohrožujícímu život a zdraví strážce, a následnému “překvapujícímu” užití zbraně v nutné obraně.

Skryté nošení také snižuje míru právní jistoty strážců v případě užití zbraně v obraně, jelikož vědomí útočníka o této možnosti patří k zásadním okolnostem, které soudy při posuzování naplnění podmínek nutné obrany zohledňují (viz NS 7 Tdo 272/2006 citovaný v 3. díle monitoringu).

Lze konstatovat, že existuje významný veřejný zájem na tom, aby provádění výkonu veřejné moci se zbraní v případě strážců bylo činěno takovým způsobem, aby o přítomnosti zbraně a možnosti jejího užití v rámci obrany osoba zastavovaná, kontrolovaná, či zadržovaná věděla. Pochopitelně za předpokladu, že viditelně ozbrojený strážce bude také viditelně jako strážce označen.

V rámci expertní pracovní skupiny na tomto tématu nebyla nalezena shoda. Proto změna nebyla zařazena do “předcovidového” návrhu ani do “mininovely”. Jaký na to máte názor vy? Napište do komentářů níže.


Zbraně v České republice

Současnost

Historie

Budoucí legislativa

16 Replies to “Nová legislativa: Měli by mít strážci možnost nosit zbraň viditelně?

 1. Naprosto každý by měl mít možnost nosit zbraň přesně tak, jak *sám* za vhodné uzná, viditelně nebo skrytě. Je na něm a jen na něm zvážit taktické výhody a nevýhody obou variant v situaci, ve které bude. Zákon do toho nemá vůbec co mluvit.

  A také by bylo zapotřebí zrušit to nacistické svinstvo: http://ocs.cz/Guns/halbrook/registrace.html

 2. “se opět naplno rozjíždí práce na “velké novele”

  Držte si pořádně klobouky, jedeme z hodně prudkého kopce…

 3. Smazali jste muj comentar ze rikal nepohodlne veci ?
  Jdete se vycpat cenzori. Facebook jsem zrusil velmi davno, ted se do slozky ODPAD dostava take zbrojnice.cz
  Gratuluji

  1. Každá mince má dvě strany. Web je soukromý, tj. provozovatel může to, co se mu nehodí prostě smazat. Proti tomu nelze nic namítat. Někdy (a teď nemyslím p. Gawrona) se tomu také vznešeně říká boj proti deznformacím, po staru cenzura.
   Nicméně stránky zbrojnice bych zcela nezatracoval.
   O to víc je třeba si vážit prostoru, který někteří poskytují a nic nemažou. Systémem padni komu padni.
   Mám takové neblahé tušení, že to, co jste psal, se nakonec může stát realitou. EU bude přijímat opatření, Fiala bude z Prahy vysílat signály, nicméně zbytek republiky (a ostatních států) pojede už v úplně jiném režimu a to z důvodu přežití a ochránění svého vlastního života, blízkých a také svého majetku.

  2. Komentáře pod články na tomto webu jsou určeny k věcné diskusi.

   Příspěvky o “kontrole negrů” za věcnou diskusi nepovažuji. Naopak, vyhodnotil jsem jej jako cílenou provokaci protizbraňového aktivisty a úměrně tomu s tím příspěvkem naložil.

 4. My se v práci často uchylujeme k přístupu přes “use case”.
  Buď založených na best practice, nebo na zkušenostech respektovaného pracovníka nebo na historické kauzistice.

  Tak já bych doporučoval začít definicí práv a povinností těch stráží, co přesně mají chránit proti čemu a jak (s příklady).
  Jaké jsou ztráty okamžité, jaké globální, když neuchrání zájem na místě a okamžitě.

  Třeba městská policie má dohlížet na parkování, dopravní policie na provoz a jistě může docházet k nesprávnému parkování či přestupkům a docela určitě by mohlo docházet ke konfliktům, kdyby byla vždy vynucovaná náprava hned na místě bez možnosti správního a důkazního řízení.

  Takže začněme z toho – co, k čemu, proč, kdo , jak, za kolik a jaký je balanc v právech . A pak nasbírejme několik desítek událostí z pozice strážce a z pozice narušitele. Jak to proběhlo a jaká práva kdo má a proč.

  Pak můžeme zobecnit, můžeme predikovat další kontroverze a můžeme zkusit najít optimum.
  Dovedu pochopit, kdyby chtěly být ozbrojeny posádky sanitek, když vyjíždějí k ožralým agresivním drbanům, kteří jsou zároveň zraněni.

  Na závěr úvah nesmíme zapomenout na možnost excesivního užívání nebo otevřeného zneužití.

  Já popravdě nejsem nakloněn tomu, aby mi např. nějaký strážce CO2 nasazoval pouta za běh v lese, při kterém nadměrně emituji oxid uhličitý. Bude-li ozbrojen a označen 007, bude to další level průseru.

   1. Tak to jsem asi špatně pochopil tento odstavec:
    “Není tedy divu, že například správa KRNAPu vysílá strážce parku na výcvik krav magy. Vedle toho je pak nasnadě, že mnozí strážci docházejí k závěru o potřebě nošení palné zbraně. V některých částech republiky přitom jde o běžnou praxi.”

    z toho nijak neplyne, že jsou ozbrojeni a navrch ještě cvičí bojové umění, přičemž řeší jen zda nosit pistoli skrytě či viditelně.

    Já jsem se domníval, že se řeší to, zda mají být ze zákona ozbrojeny stráže, které dosud ozbrojené nebyly (a podle jakých předpisů) a jaká další práva a oprávnění jim mají náležet.

    Pokud se ale skutečně řeší jen “viditelně-skrytě” a jejich pozice před zákonem je tak silná, pak samozřejmě mají mít podle mého názoru uniformu a nosit viditelně, analogicky strážníkům a policistům.

    1. Strážci (parku atd.) nosí zbraně skrytě na základě zp.sk. E jako každý jiný civilista, byť vykonávají veřejnou pravomoc z pověření státu. Nemají možnost jiného užití než v rámci nutné obrany (/krajní nouze).

     Stát, který je pověřuje k výkonu činnosti, se tváří, že o tom nošení neví.

     Na rozdíl od strážníků, kteří nosí na základě zp.sk. D zbraň patřící obci, nemají zvláštní oprávnění co se týče donucovacích prostředků či zbraně.

     1. No a k tomu mířil můj první komentář.
      Podle mě, pokud stát outsourcuje na nějaké složky výkon správy a předpokládá, že ty osoby se budou v rámci plnění potřebovat pouštět do fyzických konfliktů, tak by měl podle toho upravit jejich postavení a vybavení.
      Je trochu podivné, aby třeba strážce parku s postavením veřejného činitele (který tam vykonává veřejnou moc) zahájil na místě nějakou kontroverzi a když se situace vyvine v jeho neprospěch, přešel např. do modu nutné obrany jako běžný občan a vytáhl např. tu skrytě nošenou pistoli. To je jak ten Donutil v tom nablblém filmu, jak buzeroval číšníka a pak se odvolal na útok na veřejného činitele.

      Proto jsem psal o tom, že je potřeba posoudit, jaké dopady může mít neřešení na místě.

      Já si proto myslím, že pokud už je nezbytné, aby taková osoba něco řešila, mělo by se to podobat v principu spíš modu dopravní policie – zdokumentuje případ, a ten se bude řešit na úřadě. Jen nepatrné množství případů má smysl nechat řešit na místě, kdy opravdu hrozí závažné důsledky nekonání. A pak nechť vysloví kouzelnou formulku “jménem zákona” … atd. ale se vším všudy.

      Podle mě by měli chodit buď s policajtem a tohle nechat na něm, nebo mít nějaký vyšší status, ale zase podle toho se i chovat (uniforma, číslo a viditelné nošení) a nést důsledky.

 5. Nechal bych to zcela na uvážení držitele (v tomto směru by měla znít i připravovaná legislativa.).
  Oboje má pro držitele své výhody i nevýhody a případně i určité slabiny.

  1. Obecně souhlasím s tím co tu napsali OC a Roman K (částečně i s Janem). I v rámci současného systému to lze myslím jednoduše provést (tím nemyslím politicky a mediálně).
   Nevidím důvod proč by, pokud bereme jako danou existenci ZP resp. ZO, nemohl držitel základního ZO nosit skrytě (do 21 let např. bez náb. v komoře popř. po absolvování mv102 či obdobného zcela “komerčního” kurzu) a držitel rozšířeného ZO by navíc mohl mimo intravilán obcí nosit viditelně (pro omezení anti-gun křiku by to mohlo být s nábojem v komoře podobně jako v předešlém případě – já bych to jinak nechal vždy na nositeli).
   Intravilán vidím jako nejméně průchodný. I takticky nejméně vhodný.
   Stráže čehokoliv si tak můžou viditelně nosit podobně jako BFU a nepřibude tolik imho v poslední době oblíbené “fetišizace” státní moci.
   Ještě lepší by pak bylo ten obrovský přeregulovaný systém prostě opustit. Což by u nás bohužel/bohudík znamenalo ústavní definici typu Idaho.
   Btw. doufám že bude další díl (komentář) k případu NYSRPA v Bruen. Minimálně pro ty co se tolik nezajímají nebo nevládnou angličtinou jsou to zajímavé informace.

 6. Nosit zbraň viditelně by měla být samozřejmost. Vždyť zbraně maskované jako nezbraně jsou považovány za zákeřné, tedy nebezpečnější a morálně horší než zbraně které očividně zbraní jsou. Ty je zase nutno nosit skrytě.

  Avšak i jak autor článku nabádá, toto je předmět pro širší diskusi, ve společnosti a i ve sněmovně. Bude tomu ale muset předcházet upřímná osvěta, neboť zvláště zbraní neznalí mají tendenci svoje názory v problematice zbraní dávat najevo velmi hlasitě, bohužel i když mají zákonodarecký mandát.

 7. Zavést strážím uniformy a k nim zbraň nošenou viditelně podle vzoru ozbrojených složek. Týpek v civilu s viditelně nošenou zbraní věští při současné legislativě problém. A pokud někde figuruje přisprostlý otrhanec s plackou a kvérem, jde o problém tuplovaný. A to ještě existují “multifunkční” strážci (na Lipně), kumulující několik různých stráží (zatím jsem narazil na trojfunkční) v jedné osobě….

  1. To se jim bude v těch třech uniformách naráz chodit asi kapku nepohodlně.

   Domnívám se, že celá diskuse se týká právě změny současné legislativy, a ta by přinejmenším (kromě mnoha daleko důležitějších věcí, jež ale nepatří k tomuto konkrétnímu vláknu) měla také zajistit to, aby „Týpek v civilu s viditelně nošenou zbraní“ byl naprostou, nudnou a zcela bezproblémovou samozřejmostí.

 8. No a k tomu mířil můj první komentář.
  Podle mě, pokud stát outsourcuje na nějaké složky výkon správy a předpokládá, že ty osoby se budou v rámci plnění potřebovat pouštět do fyzických konfliktů, tak by měl podle toho upravit jejich postavení a vybavení.
  Je trochu podivné, aby třeba strážce parku s postavením veřejného činitele (který tam vykonává veřejnou moc) zahájil na místě nějakou kontroverzi a když se situace vyvine v jeho neprospěch, přešel např. do modu nutné obrany jako běžný občan a vytáhl např. tu skrytě nošenou pistoli. To je jak ten Donutil v tom nablblém filmu, jak buzeroval číšníka a pak se odvolal na útok na veřejného činitele.

  Proto jsem psal o tom, že je potřeba posoudit, jaké dopady může mít neřešení na místě.

  Já si proto myslím, že pokud už je nezbytné, aby taková osoba něco řešila, mělo by se to podobat v principu spíš modu dopravní policie – zdokumentuje případ, a ten se bude řešit na úřadě. Jen nepatrné množství případů má smysl nechat řešit na místě, kdy opravdu hrozí závažné důsledky nekonání. A pak nechť vysloví kouzelnou formulku “jménem zákona” … atd. ale se vším všudy.

  Podle mě by měli chodit buď s policajtem a tohle nechat na něm, nebo mít nějaký vyšší status, ale zase podle toho se i chovat (uniforma, číslo a viditelné nošení) a nést důsledky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *