Domácí

Zbraňové statistiky 2021: Pokračuje setrvalý nárůst držitelů i počtu zbraní, novela zákona neměla zásadní dopad

Druhý COVIDový rok do stastik českého civilního držení zbraní nepřinesl žádnou zásadní změnu. Pokračuje setrvalý nárůst počtu držitelů zbraní. Paradoxně v roce 2021 byl nárůst o něco pomalejší než o rok dříve, přestože část roku 2020 poznamenala nemožnost konání zkoušek odborné způsobilosti v důsledku vládních omezení. Naopak registrované zbraně přibývaly nejrychleji od roku 2014, a to také v důsledku legalizace tlumičů a zbraňové amnestie.

Dlouholetý trend nárůstu držitelů zbrojních průkazů a zbraní

V letech 2011 – 2017 u nás docházelo k relativně velkým výkyvům co se týče počtu nových držitelů zbrojních průkazů. Postupný úbytek držitelů zbrojních průkazů v první polovině dekády přerušilo až oznámení Evropské unie o plánovaných restrikcích na legální držení zbraní. Roky 2016 a 2017 pak charakterizoval nárůst zájmu o civilní držení zbraní. Od roku 2018 můžeme sledovat stabilizaci spočívající v nižším, avšak setrvalém nárůstu počtu držitelů zbrojních průkazů o přibližně 1.500 ročně.

Naopak registrovaných civilních zbraní, které mohou mít pouze držitelé zbrojních průkazů a licencí, loni přibylo nejvíce za posledních 6 let. Došlo k malému nárůstu zásob držitelů zbrojních licencí, většinu nárůstu ale představují zbraně, které si nově pořídili držitelé zbrojních průkazů. Na počet nově registrovaných zbraní měla vliv loňská amnestie a konec zákazu tlumičů.

Nejrychleji přibývají sport, sběratelství – ochrana života a zdraví až jako třetí

Rok 2021 kopíruje střednědobý trend co se týče nejrychleji přibývajících skupin držitelů zbrojního průkazu. Jako po většinu poslední dekády nejrychleji přibývají “sportovci” a “sběratelé”. Až po nich následují průkazy sk. “E” pro ochranu života, zdraví a majetku, které jinak stále v absolutních počtech převažují. Lov a výkon povolání následují.

Tento trend má patrně dvě hlavní příčiny:

 • “Sportovní” zbrojní průkazy jsou dostupné již od 15 let věku. K opakování zkoušky odborné způsobilosti za účelem rozšíření skupin také o “E”, umožňující skryté nošení zbraně, se pak po dosažení potřebné hranice 21 let již většina držitelů neodhodlá.
 • “Sebeobranné E” mají nejvyšší nároky co se týče zkoušky odborné způsobilosti. Velká část “sběratelů” si tak vybírá tuto skupinu, přestože chtějí moderní palnou zbraň držet především pro vlastní ochranu. Zbraň pak sice nemohou nosit, ale mají ji alespoň k dispozici pro obranu v rámci obydlí či provozovny.

Zbrojní průkazy pro účely lovu si zájemci pořizují patrně z velké části především jako doplňkové. Zatímco počet jejich držitelů vzrostl o 1.190, tak počet držitelů loveckých lístků klesl téměř o šest tisíc.

Profesionálů pak letos přibylo nejméně od roku 2015.

Zbraně dle kategorií

Novela zákona o zbraních přinesla zásadní změny do kategorií zbraní. Došlo jak k zavedení nových kategorií, tak i k přeřazení některých typů zbraní. Například “hlukomety” (expanzní kulomety nedovoleného výrobního provedení) již nejsou zařazeny v kategorii A. Stejně tak z ní vypadly tlumiče a noktovizory.

Do nové kategorie A-I spadají především samonabíjecí konverze samočinných zbraní vyřazených z policejních a armádních zásob. Prakticky všechny nově vyráběné samonabíjecí zbraně jsou na trh uváděny v kategorii B. Pak zůstává na držitelích, aby si případně vyřídili výjimku na standardní zásobníky, nebo se spokojili pouze s eurokonformními zásobníky.

Nově byla zavedena také kategorie zbraní C-I, které podléhají registraci avšak není k jejich držení potřeba mít zbrojní průkaz. I proto je poměrně překvapivé, že třetinu registrací těchto zbraní provedli držitelé zbrojního průkazu. Naskýtá se pak otázka, zda-li jde o opravdový poměr vlastníků, nebo spíše o nízkou míru registrací ze strany osob bez zbrojního průkazu.

Celkem bylo loni v ČR registrováno:

 • držitelé zbrojního průkazu:
  • zbraně kat A – 912 (meziročně -319)
  • zbraně kat A-I – 2316 (dříve neexistovala)
  • zbraně kat B – 447.018 (meziročně +17.151)
  • zbraně kat C – 436.529 (z toho C tlumičů 6533 / meziročně +13.024)
 • držitelé zbrojní licence:
  • zbraně všech kat. – 26.518 (meziročně +888)
 • ostatní:
  • hlavní částí zbraní A – C – 46.657 (meziročně +1.102)
  • zbraně kat C-I – 2.692.

Změny na trhu

Loni byl v Nehvizdech odhalen nový pomník seskoku Gabčíka a Kubiše. Pár kroků od pomníku byla mezitím ukončena činnost výrobce pušek Proarms Armory. Mezi hlavní důvody uváděné výrobcem patří zásadní komplikace v dodavatelském řetězci, k nimž došlo na pozadí COVIDové krize. Vedle toho si nelze nevšimnout, že sesterská společnost Proarms CZ začala na trh masivně dodávat pušky Taurus, které prodává o více než třetinu levněji než vlastní PAR MK3.

Ještě levněji vycházejí nové “česko-tchaiwanské” pušky výrobce Perun Arms. Ten také čelil zásadním problémům v dodavatelském řetězci, avšak výrobu naopak letos plánuje citelně navýšit.

LUVO (ČZ Strakonice), Antreg a V-AR budou i nadále představovat další domácí alternativy k dovozovým a surplusovým samonabíjecím puškám. Těch se v ČR prodá přibližně 3.500 ročně (velmi hrubý odhad), přičemž s nástupem státního systému střelecké přípravy lze očekávat výrazný nárůst.

Vedle toho v ČR v posledních letech do fáze předvýrobní či počátku výroby dospělo také několik nových pistolí. O tom snad již brzy v samostatném článku.

Na české frontě klid

V lednu 2021 byla přijata novela zákona o zbraních. Ministerstvem vnitra posvěcené a poslanci předložené (Hamáček, Černochová, Růžička) pozměňovací návrhy umožnily provést implementaci evropské zákazové směrnice relativně akceptovatelným způsobem. Vlastně lze konstatovat, že z původního návrhu, který jsem před čtyřmi lety kritizoval v úplně prvních článcích zbrojnice.com, nezůstal kámen na kameni. Tu nejlepší část pak představuje důsledná implementace výjimky týkající se ochrany citlivých prostor ve vztahu ke zbraním kategorie A-I. Čestnou zmínku si pak zaslouží nové úvodní ustanovení a také doplnění Listiny.

Vedle toho byl v 600sté výročí českého civilního držení zbraní přijat také zákon se symbolickým číslem 14/21 Sb. Ten představil obecný rámec systému státem podporované střelecké přípravy. Linie podléhající režii Ministerstva vnitra je nyní postupně uváděna v praxi. Ministerstvo obrany o něj zatím nejevilo žádný zájem. Obsazení postu ministryně Janou Černochovou v tomto směru dává naději na změnu.

Expertní pracovní skupinou vypracovaný návrh zcela nového zákona o zbraních se s nástupem COVIDu zasekl na úrovni legislativní rady vlády. Zda-li a kdy se posune dále je nejasné. Výše zmíněná poslanecká iniciativa nicméně jeho zásadní prvky vnesla do již přijaté novely. Přijetí nového zákona tak již patrně nebude patřit k prioritám nové vlády, přestože výrazným způsobem posiluje existující bezpečnostní pojistky.

Pro držitele zbraní se tak nyní zásadním domácím tématem stává sledování osudu senátního návrhu zavádějícího tzv. doktrínu hradu. Přijetí této novely – pokud možno mírně upravené, jako se to povedlo v případě novely zákona o zbraních – je opravdu velmi potřebné.

V Bruselu se připravuje další ofenzíva

Masmédia i myšlenková policie opět usilovně šíří dezinformace, že Evropská unie žádný zákaz olova ve střelivu nechystá. Nesedněte jim na lep.

Vedle toho se v Bruselu rozbíhá proces opětovné revize zbraňové směrnice. Tragikomickou připomínku odbornosti úředníků Evropské komise představuje zaměření na flobertky, které dříve navzdory výslovným českým připomínkám zcela ignorovali.

Komise navrhuje zavést restrikce také na historické zbraně. Komise jako důvod potřeby této změny odkazuje na teroristický útok ve Štrasburku. Pachatel zde přitom držel použitý revolver nelegálně, vedle toho vraždil také nožem. S ohledem na předchozí novelu směrnice se tedy Komise drží tradice spočívající v zavádění restrikcí na legální držení zbraní z důvodu užívání nelegálních zbraní teroristy.

A abychom si nemysleli, že jsme s poslední novelou utekli čertovi z lopaty: Komise se chce opět zaměřit na minulou novelou “polozakázané” zbraně a zamezit možnosti změny kategorizace, tedy patrně zlikvidovat surplusový trh.

Doplnění 4.1.2021:

Upřesnění k nárůstu počtu zbraní:

 • V rámci amnestie bylo odevzdáno 3.768 zbraní. Při 90% návratnosti by to znamenalo 3.310 nově registrovaných zbraní z amnestie (z toho neznámý počet tlumičů).
 • V kategorii C je nyní registrováno 6.533 tlumičů hluku výstřelu.
 • Po odečtení těchto dvou položek je počet nových zbraní (vč. hlavních částí) přibližně o 800ks méně než v 2020, tedy kolem 25tis ks., což je stabilní každoroční nárůst od r. 2016.

Související:

5 Replies to “Zbraňové statistiky 2021: Pokračuje setrvalý nárůst držitelů i počtu zbraní, novela zákona neměla zásadní dopad

 1. K díkům se srdečně připojuji: myslím, že v současnosti není lepšího českého webu týkajícího se zbraní.

  Pokud by se Vám to někdy hodilo, velice rád bych si přečtl analýzu, proč je přijetí doktríny hradu žádoucí. Osobně se obávám, že NO v domově by usnadnila jen naprosto nepatrně (pokud vůbec), zato NO mimo domov by zásadně zkomplikovala. Mohu se, samozřejmě, naprosto totálně mýlit…

  Díky a vše nejlepší do nového roku; suchý prach a dobrou mušku!

  1. Bude-li zde podrobnější komentář k doktríně hradu, považoval bych za velmi potřebné a poučné srovnání se stávajícím § 26/2 slovenského trestního zákona č. 300/2005 Z.z. Zdá se mi totiž mnohem lepší než navrhovaná úprava.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *