Zahraničí

Slováci, spoléháme na vás! Požadujte zavedení recipročního uznání povolení k nošení zbraně v rámci novelizace zbraňové legislativy!

23. října 2020 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila novelu zákona o zbraních, a to včetně pozměňovacího návrhu poslance Pavla Růžičky, který umožňuje uznávání zbrojních průkazů vydaných jinými členskými státy EU pro účely osobní ochrany. Novela, po schválení Senátem a podpisu prezidenta, toto umožní české vládě dojednat a nařízením podrobně upravit. Novela vychází z principu vzájemnosti. Je tedy na jiných státech, aby na toto natažení ruky adekvátně reagovaly. Vzhledem k vzájemné blízkosti legislativní úpravy, míře osobních i obchodních vztahů i jazykové blízkosti se jako přirozený první partner jeví Slovensko.

Je jen na slovenských držitelích zbraní a jejich organizacích, aby toto požadovaly také v rámci běžící novelizace místního zákona o zbraních.


Související: Původní znění pozměňovacího návrhu Pavla Růžičky: Reciproční uznávání povolení k nošení zbraně


Novelizace slovenského zákona o zbraních

Na Slovensku v současnosti stále běží proces implementační novelizace zákona o zbraních pod č. LP/2020/464. To představuje přirozenou příležitost také k zavedení změny ve znění obdobném tomu, které iž schválila česká Poslanecká sněmovna.

Zavedení reciprocity uznávání vychází ze směrnice – de facto jde o implementaci

Směrnice č. 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní („směrnice“) upravuje v čl. 12 problematiku Evropského zbrojního pasu, a to zejména ve vztahu k lovcům, sportovcům a reenakterům.

V čl. 12 odst. 3 směrnice dále stanoví: „V dohodách o vzájemném uznávání vnitrostátních dokladů mohou dva nebo více členských států stanovit pro pohyb se palnou zbraní na svém území pružnější úpravu, než která je uvedena v tomto článku.

Vyšší stupeň recipročního uznávání vnitrostátních dokladů tedy unijní zbraňová směrnice předpokládá již od roku 1991, jen k tomu zatím nikdy nedošlo.

Když už se implementuje, je tedy na místě implementovat pořádně a tento článek směrnice nepomíjet.

Středoevropský prostor bezpečí

Je pochopitelné, že zvláštní systém vzájemného uznávání je možný pouze mezi státy s velmi podobnou zbraňovou legislativou. To platí zejména v případě povolení k nošení zbraně pro osobní ochranu, což je oblast s velmi rozdílnými úpravami napříč Evropou.

Zrovna v tomto směru mají Česká republika a Slovensko vzájemně nejbližší legislativu. Obdobnou mají dále Polsko a další pobaltské státy.

Je dlouhodobě známo, že vnitřní ani vnější hranice Unie nepředstavují žádnou překážku pro cestování nelegálně ozbrojených zločinců. Ať už jde o členy pouličních gangů (viz např. letošní Čečensko-alžírská válka ve Francii), organizovanou mafii nebo teroristy.

Proč tedy situaci alespoň trochu neusnadnit zákonadbalým občanům prostřednictvím vytvoření středoevropského prostoru bezpečnosti?

Znění a princip české novely

Novela do českého zákona o zbraních zavádí následující ustanovení (červeně):

§ 49 Evropský zbrojní pas

(1) Evropský zbrojní pas je veřejná listina, která jeho držitele opravňuje při cestách do jiných členských států vézt s sebou zbraň v něm zapsanou a střelivo do této zbraně v množství odpovídajícím účelu použití, pokud členský stát, do kterého nebo přes který cestuje, udělil povolení k cestě s touto zbraní. Vzor evropského zbrojního pasu stanoví prováděcí právní předpis.

(2) Odchylně od odstavce 1 může lovec zbraň uvedenou v § 6 písm. a) a b), anebo sportovní střelec zbraň uvedenou v § 5 písm. a) až f) nebo v § 6 písm. a) a b), vézt s sebou bez předchozího povolení 1 nebo více těchto zbraní během cesty přes 2 nebo více členských států s cílem vykonávat loveckou nebo sportovní činnost, pokud je držitelem evropského zbrojního pasu, ve kterém je taková zbraň nebo takové zbraně uvedeny, a pokud může prokázat účel své cesty, zejména předložením pozvání. Tato výjimka však neplatí při cestě do členského státu , který zakázal nabývání a držení dotyčné zbraně nebo který je podmiňuje udělením povolení. V tomto případě musí být proveden záznam v evropském zbrojním pase. Držitel evropského zbrojního pasu vydaného jiným členským státem je oprávněn dočasně dovézt, držet nebo nosit zbraň v něm zapsanou, pokud byl evropský zbrojní pas vydán jiným členským státem uvedeným v nařízení vlády a pokud je v něm zaznamenáno oprávnění jeho držitele nosit zbraň skrytě.

(…)

Po schválení tedy vláda získá možnost dojednat a skrz nařízení provést uznávání zahraničních oprávnění, přičemž pro účely prokázání bude i nadále používán evropský zbrojní pas. Pochopitelně česká vláda k tomu přistoupí pouze na základě principu vzájemnosti, tedy obdobného uznávání českých oprávnění v daném státě.

Praktické dopady

Případné reciproční uznávání povolení k nošení zbraně jako první pocítí především legálně ozbrojení držitelé bydlící v pohraničí, kteří jsou zvyklí se často pohybovat na obou stranách hranice. Další významně dotčenou skupinu budou představovat podnikatelé a zaměstnanci, kteří se v druhém státě často pohybují v rámci pracovních cest.

Významné zjednodušení nicméně novela přinese i pro sportovní střelce, lovce, reenaktery a další držitele. Odpadne potřeba prokazování účelu cesty, resp. předkládání formálního pozvání.

Ať už by šlo o účast na lovu, návštěvu střelnice nebo účast na rekonstrukci historické bitvy (což je obzvlášť aktuální v souvislosti s reklasifikací znehodnocených a salutních zbraní), vzájemné uznávání by představovalo významné zlepšení situace legálních držitelů.

Budoucnost evropské zbraňové legislativy

Zavedení vyšší úrovně vzájemného uznávání by nebylo možné bez navázání a dlouhodobého pokračování blízké odborné i politické spolupráce mezi orgány dotčených zemí.

Právě naprostá izolovanost představovala zásadní problém při snahách o odvrácení negativních dopadů novely unijní směrnice představené v roce 2015.

Evropská unie si v článku 17 uložila za úkol letos a pak co pět let provést “kontrolu účinnosti jejích ustanovení, případně doprovázenou legislativními návrhy týkajícími se zejména kategorií palných zbraní uvedených v příloze I a otázek uplatňování systému pro evropský zbrojní pas, označování a dopadů nových technologií, jako je 3D tisk, využívání kódu pro rychlou odpověď (QR) a využívání radiofrekvenční identifikace (RFID).

Další novely směrnice jsou tedy nevyhnutelné. Pokud středoevropské státy s obdobnou legislativou nenaváží bližší spolupráci, v souladu s principem “rozděl a panuj” je bude v dlouhodobém horizontu čekat postupné “sbližování” k “vzorům” zbraňové legislativy zavedeným ve státech jako Francie či Německo.

Slováci, spoléháme na vás!

Slovenská zbraňová sdružení o spolupráci při zavedení reciprocity neprojevila zájem. Je tedy na jednotlivých držitelích zbraní, aby mezi své známé co nejvíce šířili tento článek, a hlavně aby oslovili všechny, kdo mají opravdovou možnost ovlivnit znění novely slovenského zákona o zbraních.

EDIT 1.11.2020: Připomínka k legislativnímu procesu

Připomínku požadující zavedení recipročního uznávání lze v rámci legislativního procesu podpořit zde: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/464/hromadne-pripomienky/COO-2145-1000-3-4076616, a to do 4.11.2020.


Nošení zbraně pro osobní ochranu:

Příklady teroristických útoků, při nichž proti pachatelům zasáhli ozbrojení civilisté:

Příklady útoků ve školách, při nichž proti pachatelům zasáhli ozbrojení civilisté:

Příklady útoků v modlitebnách, při nichž proti pachatelům zasáhli ozbrojení civilisté:

Příklady útoků v nákupních centrech, restauracích a jiných veřejných místech, při nichž proti pachatelům zasáhli ozbrojení civilisté:

Příklady zásahů ozbrojených civilistů k záchraně členů bezpečnostních složek:

Příklady zásahů ozbrojených civilistů při násilném přepadení v obydlí

3 Replies to “Slováci, spoléháme na vás! Požadujte zavedení recipročního uznání povolení k nošení zbraně v rámci novelizace zbraňové legislativy!

 1. Je to sice pekne a bolo by to pekne, ja mam ale obavy, aby pod novou zelenou sudruzkou nasledne neprislo v dosledku takejto dohody k tomu, ze sa vobec moznost nosenia zbrane dostane do hladacika tychto socialistickych smradov a zakazovacov.

  Viete, ono pravo nosit zbran je nieco, co EK a tychto ludi ani nenapadne, neuvazuju v tychto intenciach lebo im to pride ako z rise sci-fi. Ono o tom nevedia ani radovi obcania u nas.

  A takouto legislativou sa obavam, ze by s novelou smernice prisla aj „harmonizacia“ v oblasti nosenia zbrani. Vieme si myslim zarucene predstavit, ze by podla nasho gusta ZARUCENE nebola.

 2. Je to rozhodne dobre, pokud se bude noseni mezi staty takto uznavat. Ja osobne mam jiny problem:
  – Mam v CR zbrojni prukaz skupiny E a registrovanou kratkou zbran na sebeobranu
  – V DE, kde bydlim, mam Waffenbesitzkarte Grün a registrovanou kratkou zbran pro sportovni ucely.
  Vec je myslim jasna: kdyz prijedu z DE do CR se zbrani (zapsanou v nemeckem EZP a s pozvankou na zavody), tak bych rad tuto zbran v CR i nosil. Tim spis, ze v CR povoleni k noseni velmi podobne zbrane mam.

  Zijeme v EU a jiste vice strelcu ma zbrane jak v CR tak v jinych statech a toto by uvitali.

 3. Len pre upresnenie, pripomienkove konanie sa uz skoncilo a aj ked vyssie uvedena konkretna pripomienka neziskala dostatocnu podporu (na to, aby bolo vyvolane tzv. rozporove konanie o hormadnej pripomienke, je treba aby ju podporilo aspon 500 ludi), hromadna pripomienka ineho autora (ktora obsahovala aj obsahovo totozny navrh na vzajomne uznavanie povolenia nosit zbran) ziskala podporu takmer 1000 ludi a naviac, tu istu pripomienku predlozil aj Urad vlady SR (!!!): https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/LP/2020/464/pripomienky/COO-2145-1000-3-4081582 – ta sa samozrejme o podporu verejnosti uchadzat nemusi a bude prejednana automaticky
  Takze by to snad mohlo byt na dobrej ceste…
  Dufam, ze tato snaha nezaujme aj niekoho “na druhej strane” a tuto inak velmi dobru myslienku nejako neprekazi poosne….

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *