Čestná zmínka

Čestná zmínka: Jeanne Assam (zastavení pachatele útoku v kostele v Colorado Springs)

Jeanne Assam se 9.12.2007 účastnila bohoslužby v kostele New Life Church v Colorado Springs. Nebyla zde jen jako věřící – modlila se s 9mm pistolí Beretta u pasu také jakožto dobrovolná ochranka. Během tří předchozích dní držela půst a pomocí modliteb se usilovně snažila najít cestu dál, jsouc rozpolcena mezi svou hlubokou konzervativní vírou a skrývanou homosexuální orientací. Zatímco přemítala nad svou budoucností, zvenčí  se ozval hluk výstřelů.

Assam zasahuje proti pachateli

V kostele se rozhostilo mrtvolné ticho přerušované hrkáním a šoupáním, jak se věřící snažili učinit se co nejmenšími a skrčit se v lavicích. Assam se přesunula ke zdi s výhledem na vchodové dveře.

Sotva tak stačila učinit, vstupní dveře rozrazil pachatel a okamžitě zahájil střelbu ze své AR 15 do davu. Ostatní věřící se v kostele rozutekli ke stěnám a snažili se skrýt, kde se dalo.

Assam ani vteřinu neváhala a rozeběhla se napříč kostelem vstříc pachateli. Doběhla do zákrytu, tasila pistoli, vyklonila se a zakřičela na pachatele, aby se vzdal.

Namísto odhození pušky se pachatel otočil a pokusil se Assam zasáhnout.

Bylo to děsivé, naprosto děsivé. Hluk výstřelů nikdy nezapomenu. Věděla jsem ale, co musím udělat. Byla jsem naprosto soustředěná. Ruka se mi ani trochu nechvěla. Měla jsem pocit, jako by tam nikdo jiný nebyl. Jen já, pachatel a Bůh.

Zatímco ji jen těsně minuly 6,8mm střely z pušky Bushmaster XM 15, Assam směrem k pachateli rychlostřelbou poslala pět ran. Ten po zásahu padl na záda.  Assam se k němu pomalu přiblížila, přičemž ho nespouštěla z mušky.

Opět ho vyzvala, aby odhodil pušku. Pachatel namísto toho namířil jejím směrem a vystřelil, načež ho Assam střelila do hlavy. Smrtelně raněn, pachatel nahmatal svou 9mm pistoli Springfield Armory a naposledy vystřelil, tentokrát do vlastní hlavy.

Než byl zastaven, stačil pachatel zasáhnout jednu osobu v kostele. Předtím na parkovišti před kostelem zasáhl čtyři osoby, z toho dvě smrtelně.

Druhý útok během stejného dne

Pachatel své běsnění začal o několik hodin dříve v místní misionářské budově, kde po skončení vánoční besídky postřelil čtyři osoby, z toho dvě smrtelně.

O pět let dříve zde pachatel navštěvoval tříměsíční studium misionářství, po jehož ukončení měl odjet konat misijní činnost do Bosny. V průběhu studia však vykazoval řadu problémů, včetně tvrzení, že ve své hlavě slyší hlasy. Po několika incidentech byl ze studia vyloučen, přičemž zaměstnanci své obavy o jeho stavu oznámili i jeho rodičům. Pachatel byl vyloučen v roce 2002 bezprostředně po vánoční besídce.

Po útoku na misii pachatel odjel domů, a zatímco policie neúspěšně pátrala po neznámém vrahovi, několik následujících hodin prospal.

Kostel pod ochranou policie

Policie se pochopitelně usilovně snažila pachatele identifikovat a najít. Veškeré bezpečnostní složky ve městě byly v pohotovosti.

Když pachatel dorazil ke kostelu New Life Church, který dříve navštěvoval se svými rodiči, stálo před ním hlídkové vozidlo policie. Zůstal tedy sedět v autě a několik desítek minut čekal, než policista odjede.

Vyzbrojen puškou a pistolí se zásobou celkem 1.000 nábojů (v sumkách u sebe i v automobilu) následně přistoupil ke spáchání činu.

Podle pozdějšího vyšetřování útok začal zvažovat pravděpodobně se čtyřletým předstihem. Měl tak dost času na podrobné plánování. Zatímco policejnímu vozu před kostelem svůj plán dokázal přizpůsobit, přítomnost ozbrojené, vycvičené a odhodlané civilistky už na místě zohlednit nedokázal.

Pachatel patřil k prvním osobám, u nichž byl diagnostikován syndrom náboženského traumatu. V té době ale ještě existence syndromu v lékařské komunitě nebyla dostatečně známá a pachateli se nedostalo potřebné péče.

Namísto vděku zákaz vstupu do kostela

Přestože Jean Assam zachránila životy bezpočtu lidí, o několik let později byla po coming outu o své lesbické orientaci z tohoto kostela, jehož zakládající pastor odešel po přistižení s homoprostitutem v roce 2006, vyloučena.

Velká část přátel se od ní odvrátila a od věřících dlouho dostávala emaily, v nichž je nazývána hříšnicí a zrůdou. A to často od stejných osob, které ji dříve nazývaly hrdinkou. Paradoxně se jí z důvodu víry v Boha a právo držet zbraně dostalo zavržení také od části homosexuální komunity.

Výcvik, nástroj a odhodlání

Jean Assam dříve pracovala jako policistka, od sboru odešla přibližně dekádu před zastavením pachatele v New Life Church.

Kostel začala navštěvovat jen o pár měsíců dříve, když se nastěhovala do města. Shodou okolností ve stejné době vedení kostela vyzvalo věřící, kteří mají povolení k nošení zbraně, aby se přihlásili k dobrovolnickému zajišťování ochrany při bohoslužbách. Díky velkému zájmu ozbrojených věřících se povedlo zavést pravidlo, že byl v kostele vždy přítomen někdo se zbraní, přičemž během hlavní nedělní bohoslužby zde nikdy nebylo méně než šest ozbrojených věřících. Během útoku pachatele zasáhla pouze Assam, přítomnost jiných ozbrojených osob žádné zdroje nezmiňují.

Assam k případu později shrnula:

Mám potřebný výcvik i odhodlání. To je vše, co policisté potřebují, nemohou čekat na zásahovku. Udivuje mě přístup veřejnosti k těmto případům. Všichni si pořád myslí “tohle se u nás nestane”. Udivuje mě tahle naivita, vždyť k podobným útokům dochází pořád. Přece si nemůžete říct, tady se to nestane, protože jde o kostel. Tihle zbabělci se můžou objevit kdekoliv. V restauraci když jíte, ve škole nebo na koncertě. Co chci říct, je, že musíme být připraveni a ne jen reagovat, až se něco stane.

Pro případné zasahující má Assam následující radu:

Běžte do toho a okamžitě zvítězte. Stojíte proti zbrabělci. Je to zbabělec a vy se jím nesmíte nechat zastrašit a vyděsit. Běžte do něj a ukončete ho. Udělejte vše, co je potřeba, abyste ho zastavili. O ničem jiném to není.

Zdroj: Huffington Post, Denver Post, The Denver Channel, Denver Post, Medium

Zbraňová legislativa v Coloradu

Vývoj úpravy skrytého nošení

Ústava Colorada z roku 1876 v čl. 13 stanoví, že “Právo osob držet a nosit zbraně pro obranu domova, sebe a majetku, nebo pro pomoc veřejným institucím, jsou-li k tomu v souladu s právem povolány, nesmí být zpochybňováno; avšak toto nesmí být vykládáno jakožto oprávnění ke skrytému nošení zbraně.” Historicky zažitý americký přístup, že slušní lidé nosí zbraně viditelně a pouze zločinci je skrývají, se tedy v Coloradu dostal i do místní ústavy. To pochopitelně v moderní době, kdy je naopak ústavou zaručené viditelné nošení zbraní společensky méně přijatelné, vedlo k de facto vymizení jakéhokoliv nošení, obzvlášť v okresech, jejichž šerifové povolení ke skrytému nošení vůbec nevydávali.

Občané Colorada se zavedení systému nárokového vydávání povolení ke skrytému nošení zbraně dočkali až v roce 2003, tedy o osm let později než Češi (ti jej ale měli i před nacistickou okupací). Změna právní úpravy proběhla v rámci širších novelizací legislativy civilního držení zbraní přijatých v návaznosti na útok ve škole ve městě Columbine, které se také nachází v Coloradu.

Vedle federálních podmínek pro legální držení zbraně upravuje další podmínky pro nošení místní legislativa. Žadatel musí mimo jiné být rezidentem státu starším 21 let, nesmí nadměrně užívat alkohol a vůbec užívat jiné návykové látky a musí prokázat schopnost bezpečně zacházet se zbraní.

Bezzbraňové zóny

Cedulky vymezující zákaz nošení zbraní v Coloradu stejně jako u nás nemají žádný donucovací charakter. Na rozdíl od většiny USA má Colorado poměrně rozumnou legislativu zákonem vymezených bezzbraňových zón a například nezakazuje nošení zbraní v modlitebnách. Vnášet zbraně je zde zakázáno:

 • Do budov veřejnoprávních institucí, avšak pouze pokud
  • budova je na všech vstupech trvale vybavena detekčním zařízením, a
  • bezpečnostní pracovníci provádějí kontrolu na zbraně u všech vstupujících osob, a
  • bezpečnostní pracovníci vyžadují, aby ozbrojené osoby při vstupu předaly zbraně do úschovy.
 • Do budov a na pozemky základních a středních škol, s výjimkou
  • zbraně u držitele povolení k nošení, pokud se nachází na školním pozemku v automobilu,
  • zaměstnanců určených vedením školy,
  • lovců, pokud se v průběhu lovu pohybují na nezastavěných školních pozemcích.

S ohledem na místní zkušenost s útokem na školu v Columbine je zajímavé, že Coloradská legislativa na případné ozbrojené zaměstnance škol neklade žádné zvláštní nároky, na rozdíl například od Texasu nebo Floridy. Přesto se zdá, že počet škol, kde vedení vybraným zaměstnancům umožňuje zapojit se do ochrany žáků, je zde relativně nízký.

Povolení ke skrytému nošení zbraně má v Coloradu 10,34% obyvatel, tedy přibližně trojnásobek oproti ČR.


Příklady zásahů ozbrojených civilistů:

Příklady teroristických útoků, při nichž proti pachatelům zasáhli ozbrojení civilisté:

Příklady útoků ve školách, při nichž proti pachatelům zasáhli ozbrojení civilisté:

Příklady útoků v modlitebnách, při nichž proti pachatelům zasáhli ozbrojení civilisté:

Příklady útoků v nákupních centrech, restauracích a jiných veřejných místech, při nichž proti pachatelům zasáhli ozbrojení civilisté:

Příklady zásahů ozbrojených civilistů k záchraně členů bezpečnostních složek:

Příklady zásahů ozbrojených civilistů při násilném přepadení v obydlí

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *