Čestná zmínka

Čestná zmínka: April Adamson (záchrana policisty Randy Harknesse)

April Adamson 5. prosince 2017 přijížděla k čerpací stanici v Dawson County, Georgia, když si všimla, jak nedaleko od ní neznámý muž napadl policistu. Okamžitě vytočila číslo na policii, nicméně situace se vyostřila rychleji, než se stačila dočkat spojení s operátorem.

Místo čerpání benzínu záchrana policisty

Policista ležel na zemi a snažil se krýt před údery pachatele. Ten se mezitím oběma rukama zmocnil policistovy zbraně, a snažil se ji vytrhnout z bezpečnostního pouzdra.

April odložila telefon, natáhla se k přihrádce u spolujezdce pro pistoli, vylezla z auta a křičela na pachatele, ať zanechá svého jednání. Křik s pachatelem nijak nepohnul, načež April vystřelila varovný výstřel do trávy.

Když jsem viděla, jak strašně zmlátil policistu, tak mi bylo jasné, že bude chtít ublížit i někomu dalšímu, a to jsem nemohla připustit.

Zatímco pachatel se rozeběhl skrz silnici, April za ním poslala další dvě střely, přičemž minimálně jednou ho trefila.

Adamson začala poskytovat první pomoc policistovi a pachatel doběhl na přilehlé parkoviště u McDonalds, kde napadl 75letou ženu. Té řekl, že ji zabije, a praštil ji do obličeje.

Bezprostředně poté pachatele srazili dva muži, kteří jej drželi na zemi do příjezdu policie.

Než byl zastaven, stačil pachatel zranit dvě osoby. Po převozu do nemocnice byl obviněn z ublížení na zdraví a pokusu o vraždu.

Sgt. Randy Harkness and April Adamson. Foto: AJC.com
Sgt. Randy Harkness and April Adamson. Foto: AJC.com

Policista málem zavražděn za dobrý skutek

Napadený policista sgt. Randy Harkness pachatele viděl u silnice, a ze soucitu mu nabídl svezení k čerpací stanici. Pachatel jej napadl ve chvíli, kdy policista v peněžence hledal peníze, které mu chtěl dát na přilepšenou.

Zdroje: AJC, Fox 5 Atlanta,

Georgia

Vývoj úpravy skrytého nošení zbraně

Ústava desetimilionového státu Georgia z roku 1861 stanoví, že “právo držet a nosit zbraně nesmí být narušeno, avšak [parlament] má právo stanovit, jakým způsobem mohou být zbraně nošeny. Podle zákona z roku 1910 mohou krátkou zbraň ve státě nosit pouze osoby, kterým k tomu bylo vydáno příslušné povolení.

Vydávání povolení k nošení zbraně zde přísluší správním soudcům u okresních soudů. Podle zákona soudce může vydat povolení… z čehož lze dovodit, že na vydání není právní nárok. V další části nicméně zákon stanoví, že soudce povolení vydá do 60 dní od podání žádosti, pokud neexistují skutečnosti vedoucí k závěru o nesplnění kritérií k nošení zbraně a pokud soudce shledá, že žadatel splnil všechny předpoklady, má dobrý charakter, a vyhověl všem požadavkům zákona – z čehož lze zase vyvodit, že na vydání je právní nárok.

Výklad tohoto ustanovení sjednotil v roce 1989 místní nejvyšší státní zástupce, když publikoval autoritativní názor, že soudci mají povinnost žádosti o vydání povolení ke skrytému nošení zbraně vyhovět, ledaže shledají existenci důvodů, pro něž zákon nošení zbraně znemožňuje. Od tohoto momentu je Georgia považována za shall issue stát.

Vedle federálních podmínek pro legální držení zbraně upravuje další podmínky pro nošení místní legislativa. Ta stanoví minimální věk 21 let a stanoví zákaz také pro osoby “na útěku” před spravedlností, obviněné pro spáchání závažného trestného činu či násilného méně závažného trestného činu. Dále upravuje zákaz pro osoby, nad kterými byl v posledních 10 letech vysloven dohled v souvislosti se spácháním trestného činu (obnova podmíněného zastavení trestního stíhání), osoby v posledních 5 letech hospitalizované pro požití alkoholu nebo drog a doživotní zákaz pro osoby odsouzené za výrobu, šíření nebo držení drog.

Bezzbraňové zóny

Cedulky vymezující zákaz nošení zbraní v Georgii stejně jako u nás nemají žádný donucovací charakter. Místní legislativa nicméně podobně jako v řadě dalších států USA stanoví seznam bezzbraňových zón zahrnujících mimo jiné soudní budovy, věznice, státní ústavy pro duševně choré a oblast 150 stop v okolí volebních místností v průběhu voleb. Specifická omezení platí pro tato místa:

  • úřední budovy, avšak pouze pokud je vstup do nich omezen nebo pokud bezpečnostní pracovník u vstupu provádí prohlídku,
  • modlitebny, ledaže jejich správa nošení zbraní povolí,
  • školní budovy a pozemky, s výjimkou
    • chvíle odevzdávání či vyzvedávání dětí,
    • osob, kterým nošení písemně povolila školní správa,
    • bezpečného uložení zbraně v automobilu na školním parkovišti.

Povolení k nošení zbraně má v Georgii 13,28% dospělé populace, tedy přibližně 4,5 násobek oproti ČR.

Držení zbraně ve vozidle povolení k nošení nevyžaduje.


Příklady zásahů ozbrojených civilistů:

Příklady teroristických útoků, při nichž proti pachatelům zasáhli ozbrojení civilisté:

Příklady útoků ve školách, při nichž proti pachatelům zasáhli ozbrojení civilisté:

Příklady útoků v modlitebnách, při nichž proti pachatelům zasáhli ozbrojení civilisté:

Příklady útoků v nákupních centrech, restauracích a jiných veřejných místech, při nichž proti pachatelům zasáhli ozbrojení civilisté:

Příklady zásahů ozbrojených civilistů k záchraně členů bezpečnostních složek:

Příklady zásahů ozbrojených civilistů při násilném přepadení v obydlí

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *