Čestná zmínka

Čestná zmínka: neznámý řidič Uberu (zastavení pachatele útoku na ulici v Chicagu)

Nejmenovaný řidič uberu projížděl 20. dubna 2015 Chicagem, když přímo před ním na chodníku poblíž Logan Square 22 letý muž vytáhl pistoli a začal pálit směrem k davu osob.

Okamžitý zásah legálně ozbrojeného civilisty

47letý řidič, jehož jméno média neuvádí, byl držitelem povolení ke skrytému nošení zbraně a měl u sebe legální pistoli.

Okamžitě zastavil, tasil zbraň a několika zásahy ukončil střelbu pachatele.

Útočník nestačil nikoho zasáhnout a sám skončil s průstřely holeně, stehna a zad. Vedle obvinění za samotný útok se bude zodpovídat také z nelegálního držení zbraně.

O dva měsíce později Uber změnil své přepravní podmínky: zavedl zákaz zbraní ve vozech jak pro řidiče, tak i pro pasažéry.

Zdroj: Chicago Tribune, Washington Examiner

Edit: článek aktualizován 4.3.2018 – doplněna informace o změně přepravních podmínek.

Civilní držení zbraní v Illinois

Ústavní zakotvení

Článek 1 odst. 22 Illinoiské ústavy stanoví: “Vyjma policejních pravomocí právo jednotlivých občanů držet a nosit zbraně nesmí být narušeno.

Nošení zbraně pro sebeobranu

Illinoiská zbraňová legislativa se v řadě ohledů podobá české. Jako jeden z mála států USA Illinois podmiňuje i jen držení zbraně získáním zbrojního průkazu. Na rozdíl od ČR zde ale zbraně nepodléhají registraci. Prodávající má povinnost zkontrolovat zbrojní průkaz kupujícího a musí po dobu nejméně 10 let uchovávat dokumenty týkající se transakce.

Celkově illinoiská zbraňová legislativa patří k desítce nejrestriktivnějších v USA, přičemž dřívější snahy o úplné zákazy některých typů zbraní zastavil až Nejvyšší soud.

Chicago v roce 1982 zavedlo úplný zákaz držení krátkých zbraní. Tento zákaz přetrval až do roku 2010, kdy ho Nejvyšší soud shledal protiústavním. V případu McDonald v. City of Chicago Nejvyšší soud rozhodl otázku, zda-li druhý dodatek zakazuje zasahovat do práva občanů držet zbraně pouze federální vládě, nebo i státům a obcím. Soud došel k závěru, že přijetím 14. dodatku v roce 1868 byla ochrana před zásahy veřejné moci rozšířena také proti zásahům států a obcí.

V roce 2013 se Illinois stala posledním státem USA, který legalizoval skryté nošení zbraní pro sebeobranu. V současnosti má v Illinois povolení ke skrytému nošení zbraně pro sebeobranu 332.473 osob, v přepočtu na obyvatele tedy o něco málo více než v ČR.

Zbrojních průkazů, které opravňují k držení a nikoliv k nošení zbraně, má v Illinois 2.213.505 z 12,67mil obyvatel (oproti přibližně 50tis “jiných-než-E” v ČR).

Žadatelé o povolení musí splnit následující požadavky:


Příklady zásahů ozbrojených civilistů:

Příklady teroristických útoků, při nichž proti pachatelům zasáhli ozbrojení civilisté:

Příklady útoků ve školách, při nichž proti pachatelům zasáhli ozbrojení civilisté:

Příklady útoků v modlitebnách, při nichž proti pachatelům zasáhli ozbrojení civilisté:

Příklady útoků v nákupních centrech, restauracích a jiných veřejných místech, při nichž proti pachatelům zasáhli ozbrojení civilisté:

Příklady zásahů ozbrojených civilistů k záchraně členů bezpečnostních složek:

Příklady zásahů ozbrojených civilistů při násilném přepadení v obydlí

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *