Čestná zmínka

Čestná zmínka: Vnuk se zbraní (zastavení ozbrojených lupičů 12letým chlapcem)

Policií a médii nejmenovaný 12letý chlapec se v sobotu 13. února 2021 nacházel v domě své babičky v Goldsboro, Severní Karolíně, když 43 minut po půlnoci dva maskovaní ozbrojení lupiči rozrazili vstupní dveře.

Goldsboro, Severní Karolína – zbraně a zločinnost

34tisícové Goldsboro je nejnebezpečnějším městem v Severní Karolíně. Oproti státnímu průměru je v něm trojnásobná míra násilné trestné činnosti. Vyčnívá i ve federálním srovnání. Zatímco vražednost odpovídá průměru Spojených států, tak napadení, loupeže a krádeže jsou zde výrazně častější.

Civilní držení zbraní je v Severní Karolíně oproti USA nadprůměrné. Přibližně 46% dospělých obyvatel zde má ve svém obydlí palnou zbraň. Oprávnění k skrytému nošení zbraně zde má ca 6,5% obyvatel, tj. téměř trojnásobek oproti České republice.

Zločinci v USA své zbraně drží z naprosté většiny nelegálně. V přibližně 7% případů zde zločinci užijí zbraň, ke které přijdou až na místě činu (např. při vloupání do domu).

Lupiči v domě Lindy Ellis

Lupiči hned při vstupu narazili na chlapcova strýce. Pod pohrůžkou užití zbraně jej donutili lehnout si na podlahu a následně se vydali za 73letou Lindou Ellis, která se před nimi snažila ukrýt v kuchyni.

Maskovaní ozbrojenci se velmi hlasitě dožadovali vydání peněz. Stařenka se je marně snažila přesvědčit, že v domě se žádná hotovost nenachází, načež jí jeden z pachatelů prostřelil nohu.

Linda byla v kuchyni. Vůbec nechápu, proč ji střelili. Prostě ten lupič střelil jeho babičku. Kdyby [vnuk] nezasáhl, určitě by nás všechny postříleli. (Vyjádření chlapcova strýce)

Vnouček zasahuje

Dostupné zprávy neuvádějí bližší podrobnosti ohledně zásahu 12letého vnuka Lindy Ellis. Nevíme, v které místnosti se zprvu nacházel, ani jak v úvodu reagoval.

Nedlouho po vpádu nezvaných násilníků nicméně sebral jednu ze zbraní patřících rodině (zdroje nezmiňují typ) a vypálil celou řadu ran proti útočníkům.

Pachatelé se dali okamžitě na útěk. Jednoho z nich dorazivší policisté nalezli ležet v tratolišti krve několik stovek metrů od domu. Svým zraněním podlehl po převozu do nemocnice. Co se týče zranění Lindy Ellis, tak u té se očekává úplné zotavení.

Policie oznámila, že v souvislosti se střelbou neplánuje vznesení žádných obvinění proti chlapci. Pátrání po druhém pachateli pokračuje.

Zdroje: Daily Mail, meaww, Washington Times, Kiro 7, Heavy.com, wral.com,

Komentář zbrojnice.com

Zbrani je jedno, kdo tahá za spoušť.” Tak Matthew McConaughey v legendární scéně filmu Free State of Jones vysvětlil čtyřem ozbrojeným lupičům v uniformách konfederační armády, proč by měli brát vážně tři malé holčičky, které chvíli před tím naučil střílet z pušky.

Tento případ je dobrou ukázkou nefunkčnosti hoplofobního vidění světa. Zločinci, pokud budou chtít, si palnou zbraň vždy obstarají. I pokud bychom ale měli přijmout vizi, podle níž by zásadní zbraňové restrikce nedopadly jen na zákonadbalé občany jako Lindu Ellis, ale i na pachatele, pak by to stejně znamenalo z hlediska přepadené rodiny horší situaci.

Pachatelé by použili jiné předměty, třeba sekeru nebo nůž. A stěží by je cokoliv mohlo zastavit, ať už by se jim postavil dvanáctiletý chlapec sám nebo snad i za pomoci své babičky a strejdy…

Zbraňová legislativa Severní Karolíny

Související: Fact check: Rozdíl mezi právní úpravou držení a nošení zbraní v USA, souvislost s bezpečností, blog Jiné právo

Ústavní zakotvení

Severní Karolína právo nosit zbraně zakotvila v roce 1776. Byť bylo v státní listině práv výslovně zmíněno v souvislosti s obranou státu, listina samotná jako celek byla vždy vykládána jakožto zaručující individuální práva, a to včetně ustanovení týkajícího se zbraní. Úměrně tomu Nejvyšší soud Severní Karolíny v roce 1843 v případu State v. Huntley (25 N.C. 418, 422 (1843)) postuloval, že dané ustanovení chrání právo občanů libovolně nosit zbraň “pro jakýkoliv zákonný důvod, ať už obchodní nebo pro vlastní pobavení.”

Po občanské válce Severní Karolína přijala novou ústavu, která co do zbraní převzala literu druhého dodatku federální ústavy. Toto federální znění bylo v roce 1875 doplněno o další dovětek:

Dobře organizovaná domobrana, která je nezbytná pro bezpečnost svobodného státu, právo lidu držet a nosit zbraně, nesmí být porušeny; a jelikož stálé armády v době míru představují nebezpečí pro svobodu, nesmí být udržovány, a vojsko musí být v přísné podřízenosti, a pod vedením, civilní moci. Nic zde uvedeného neopravňuje k nošení skrytých zbraní, ani neomezuje [parlament] v zavádění trestních ustanovení proti takové praxi.

Výslovné umožnění zákazu skrytého nošení v dovětku ústavy ukazuje, že v roce 1875 bylo původní federální znění jednoznačně chápáno jakožto zaručující individuální držení a nošení zbraní (oproti v současnému výkladu odpůrců zbraní, kteří prosazují, že se druhý dodatek týká pouze domobrany a nikoliv jednotlivých občanů).

Nošení zbraní

Zatímco viditelné nošení je a bylo v Severní Karolíně chráněno přímo ústavou, v druhé polovině 19. století se napříč USA rozšířila tendence zakazovat skryté nošení zbraně. Obecně převládalo přesvědčení, že slušní lidé nosí zbraně viditelně a pouze lidé s nekalými úmysly mají potřebu zbraň skrývat.

V Severní Karolíně bylo skryté nošení zbraně zcela zakázáno od roku 1875 do roku 1995, kdy byl zaveden systém nárokových povolení přetrvávající dodnes.

Místní občané se nárokových povolení dočkali ve stejném roce jako Češi, s tím rozdílem, že u nás platil nárokový systém také před nacistickou okupací a v letech 1990-1995 nenárokový permisivní systém.

Zatímco ještě v roce 2010 zde měli přibližně o třetinu méně oprávnění než v ČR, v následující dekádě došlo k rychlému nárůstu až na současných více než 650.000.


Příklady zásahů ozbrojených civilistů:

Příklady teroristických útoků, při nichž proti pachatelům zasáhli ozbrojení civilisté:

Příklady útoků ve školách, při nichž proti pachatelům zasáhli ozbrojení civilisté:

Příklady útoků v modlitebnách, při nichž proti pachatelům zasáhli ozbrojení civilisté:

Příklady útoků v nákupních centrech, restauracích a jiných veřejných místech, při nichž proti pachatelům zasáhli ozbrojení civilisté:

Příklady zásahů ozbrojených civilistů k záchraně členů bezpečnostních složek:

Příklady zásahů ozbrojených civilistů při násilném přepadení v obydlí

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *