Čestná zmínka

Čestná zmínka: Wallace A. West (zastavení pachatele útoku v bytovém komplexu ve Fort Smith)

Wallace A. West, 58letý zaměstnanec Ministerstva vnitřní bezpečnosti USA (Department of Homeland Security), se v době osobního volna 15. května 2021 v 7:30 nacházel ve svém obydlí ve Fort Smith, Arkansas, když se z prostranství před bytovým komplexem začal ozývat mužský hlas: “Vylezte ven a lehněte si přede mě na zem!

Sousedé se snaží uklidnit pachatele

V době sepsání tohoto článku není známo, zda-li West zaregistroval úvodní křik, nebo až pozdější výstřely.

Jako první na křik každopádně zareagovala jedna ze sousedek, 87letá Lois Hicks, která v křiklounovi rozpoznala 26letého souseda – veterána války v Afghánistánu trpícího posttraumatickou stresovou poruchou. Lois Hicks spolu s další osobou vyšli za pachatelem ve snaze jej uklidnit.

Jakmile si všimli, že je pachatel vyzbrojen samonabíjecí puškou, dali se na útěk. Pachatel Lois Hicks pronásledoval ke dveřím bytu, které už nestačila uzamknout. Útočník dveře rozrazil a stařenku zavraždil.

Následně pachatel vyšel na prostranství před budovu a začal náhodně střílet do oken bytů.

Wallace A. West zasahuje

Zatímco pachatel pokračoval ve svém vražedném běsnění, Wallace A. West otevřel zbraňovou skříň a sáhl po opakovací pušce osazené puškohledem.

Opatrně vyšel na balkon bytu a zacílil proti pachateli. Jedenkrát vystřelil, ale v rozrušení se tak třásl, že zcela minul. Pachatel v návaznosti na to vystřelil několik ran na Wallace, ale taktéž minul.

Pachatel se stáhnul zpět do svého bytu, patrně pro další náboje. Po návratu ven se zbraní v ruce vyrazil ke dveřím od dalšího bytu.

Wallace pachatele zastavil jediným výstřelem do hlavy.

Wallace se svým dospělým synem následně vyběhli ven a do příjezdu policie hlídali u těla pachatele.

Než byl zastaven, stačil pachatel zavraždit jednu osobu.

Kdyby ho nesejmul, tak jsem si jistá, že by [útok] měl desetkrát horší následky. [Jessica Sherrill, sousedka]

Pachatel přestal brát léky

Pachatel se po návratu z války v Afghánistánu dlouhodobě léčil s posttraumatickou stresovou poruchou. Několik měsíců před útokem své matce oznámil, že je mu z předepsaných léků špatně. Přestal je tedy brát a svůj stav se snažil mírnit výhradně pomocí marihuany (kterou na předpis neměl).

Několik dní před útokem pachatel začal svým příbuzným posílat zprávy, podle nichž jsou hříšníky a za své hříchy tvrdě zaplatí. Matce také oznámil, že plánuje “zničit veškeré zlo”.

Není známo, zda-li rodina pachatele na tyto známky zjevného nebezpečí jakkoliv reagovala. Matka prohlásila, že syn měl příjemnou a dobrou povahu a že ji incident naprosto překvapil.

Zdroje: NWA, SW Times, KARK, NWA, Daily Mail

Civilní držení zbraní v Arkansasu

Změna legislativy nutné obrany

Pouhé dva měsíce před útokem vešla v Arkansasu v účinnost novela místní legislativy, která odstranila povinnost využít možnosti ústupu před užitím smrtící síly v nutné obraně. Tzv. stand your ground doktrína tak nahradila dlouhodobě platnou doktrínu duty to retreat. Změna se týkala pouze veřejně přístupný prostor, když problematiku obrany v rámci obydlí zde dlouhodobě platila doktrína hradu.

Před přijetím změny legislativy by Wallace měl patrně povinnost stáhnout se do svého bytu a vyčkávat. Navzdory novele policie případ uzavřela až po dvou a půl měsících s tím, že Wallace jednal v souladu se zákonem.

Ústavní zakotvení

Ústava Arkansasu z roku 1868 stanoví, že “občané tohoto státu mají právo držet a nosit zbraně pro svou společnou obranu.” Toto znění přijaté po občanské válce nahradilo původní verzi z roku 1836, která právo držet a nosit zbraně zaručovala pouze “svobodným bílým mužům”.

Vývoj úpravy skrytého nošení

Pozn.: Případ popsaný v tomto článku nesouvisí s legislativou skrytého nošení zbraně. Jedná se nicméně o standardní součást článků v sekci Čestná zmínka.

Arkansas přijal zákaz skrytého nošení zbraně v roce 1837. Historicky zažitý americký přístup, že slušní lidé nosí zbraně viditelně a pouze zločinci je skrývají, se tedy v legislativě odrazil pouhý rok po vzniku samostatného státu.

Zákaz platil až do roku 1995, kdy došlo k zavedení systému nárokového vydávání povolení ke skrytému nošení zbraně. Místní se tak této úpravy dočkali ve stejném roce jako Češi, s tím rozdílem, že u nás platila také před druhou světovou válkou a v letech 1990-95 byla povolení vydávána v rámci správního uvážení.

K další zásadní změně došlo v roce 2013. Legislativa Arkansasu umožňuje skryté nošení zbraně pro vlastní ochranu všem, kdo zbraň legálně drží, aniž by museli mít zvláštní povolení.

Přesto se ve státě i v současnosti vydávají oprávnění ke  skrytému nošení zbraně. Tato především umožňují nošení zbraně i v rámci jinak rozsáhlých “bezzbraňových zón”. Vedle toho umožňují cestování se zbraní do jiných států, které arkansaská povolení uznávají. A v neposlední řadě jejich držitel prochází bezpečnostní prověrkou při vydání oprávnění, takže jí nemusí opakovaně procházet při následujících nákupech zbraní.


Příklady zásahů ozbrojených civilistů:

Příklady teroristických útoků, při nichž proti pachatelům zasáhli ozbrojení civilisté:

Příklady útoků ve školách, při nichž proti pachatelům zasáhli ozbrojení civilisté:

Příklady útoků v modlitebnách, při nichž proti pachatelům zasáhli ozbrojení civilisté:

Příklady útoků v nákupních centrech, restauracích a jiných veřejných místech, při nichž proti pachatelům zasáhli ozbrojení civilisté:

Příklady zásahů ozbrojených civilistů k záchraně členů bezpečnostních složek:

Příklady zásahů ozbrojených civilistů při násilném přepadení v obydlí

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *