Čestná zmínka

Čestná zmínka: Elisjsha Dicken (zastavení pachatele útoku v Greenwood Park Mall, Indiana)

Elisjsha Dicken byl v neděli 17. července 2022 v 17:56 hod. na nákupech v obchodním centru Greenwood Park Mall na předměstí Indianapolis v Indianě, když se prostory obchodního centra začal rozléhat hluk střelby a panický křik utíkajících osob.

Elisjsha Dicken a nedávná změna zbraňové legislativy

22letý Elijsha Dicken, oblečený do šortek a trika, do obchodního domu vyrazil se svou přítelkyní z hodinu jízdy vzdáleného městečka Seymour. V době sepsání tohoto článku jsou o Dickenovi známy spíše jen střípky než ucelené informace.

Z jeho nyní již smazaného facebookového profilu lze dovodit, že Dicken je věřící, je nadšencem do zbraní a zarytým zastáncem občanských práv v oblasti civilního držení zbraní. Vedle toho také hraje, či dříve hodně hrál, Call of Duty a Minecraft.

Dle vyjádření policie Dicken neprošel pokročilým střeleckým výcvikem – ke střelbě jej vedl a učil jeho dědeček.

Pouze o dva týdny dříve vešla v účinnost novela místní zbraňové legislativy. Zatímco dříve skryté nošení zbraně pro sebeobranu vyžadovalo získání zvláštního povolení, od 1. července tento zákonný požadavek odpadl. Kdokoliv, kdo smí zbraň legálně držet, ji v Indianě nyní smí také legálně nosit pro svou ochranu. Dle policie Dicken není držitelem povolení k nošení zbraně, a lze tedy předpokládat, že pokud by nedošlo k změně legislativy, neměl by se na místě jak bránit.

Změna ale nastala. Elisjsha Dicken se rozhodl rozvolnění legislativy využít a pod trikem měl 9mm pistoli Glock.

Pachatel

Bylo 14:12 hod., když se na stránkách 4chan objevil následující vzkaz: “jméno je [VYMAZÁNO] a dnešek se zdá být dobrým dnem zemřít.” Zprávu doprovázely tři fotografie, na nichž byla svatba nacistického důstojníka, osoba se zakrytou tváří, dvě pušky a pistole.

Úřady doposud nepotvrdily, zda-li zprávu opravdu zanechal samotný pachatel. Nicméně s ohledem na vzdálenost k obchodnímu centru a informace o pohybu tohoto dvacetiletého bývalého skladníka s několika záznamy v trestním rejstříku z doby před dosažením zletilosti lze dovodit, že patrně právě v době zveřejnění zprávy opouštěl svůj byt.

Sbalil si dvě samonabíjecí pušky a pistoli Glock 33 (.357 SIG). Ještě předtím zapnul troubu a strčil do ní svůj notebook a plechovku butanu, v důsledku čehož se stal nepoužitelným pro pozdější vyšetřování. Kromě výše uvedené online zprávy nezanechal žádný pamflet ani vzkaz na rozloučenou.

V 16:54 vešel do obchodního centra a okamžitě se odebral do prostor veřejných toalet. Zde setrval po dobu jedné hodiny a dvou minut. V prostorách toalet zanechal batoh s rozloženou puškou SW M&P 15. S pistolí Glock za pasem, puškou Sig Sauer M400 v rukou a přibližně 130 náboji ve zbraních a náhradních zásobnících vyšel z toalet. Bezprostředně po otevření dveří střelbou zasáhl muže jdoucího na záchod, následně začal střílet po osobách sedících u stolů v přilehlé restauraci.

15 vteřin k zastavení útočníka

Mohu říct, že jeho zásah se nedá popsat jinak než jako hrdinský. Zakročil proti pachateli z poměrně velké vzdálenosti s pistolí, a učinil to velmi zdatně a takticky. Zatímco se přibližoval k podezřelému, tak současně volnou rukou naznačoval lidem, aby směřovali za něj. [Policejní velitel James Ison]

Dicken se v té chvíli nacházel přibližně 45 metrů od útočníka. Zdroje dostupné v době sepsání toho článku neuvádějí, zda-li jej měl přímo ve výhledu nebo byl za rohem či sloupem.

Bezprostředně po začátku střelby Dicken tasil svou pistoli a rychle se přibližoval k pachateli. Palbu zahájil ze vzdálenosti přibližně 27 metrů. Podle některých zdrojů střílel při současném přibližování se k pachateli.

Pachatel, který do té chvíle stačil vystřelit 24 nábojů, se po několika zásazích snažil vycouvat zpět do prostor toalet. Dicken pokračoval ve střelbě na pohybujícího se pachatele, dokud mu nezmizel z výhledu. Zasáhl ho celkem 8 ranami z 10 výstřelů. Pachateli se sice podařilo dostat za roh, ale zde již pouze bezvládně padl k zemi.

Dicken následně na pachatele mířil ze vzdálenosti přibližně 20 metrů do příjezdu policie. V mezičase informoval ochranku, že on je osobou, která zastavila útočníka (srov. hrdiny Jemel Roberson a John Hurley, kteří byli zabiti policisty).

Pachatel začal útočit v 17:56:48 a v 17:57:03 už byl neutralizován. Z toho doba, po kterou měl Dicken pachatele v přímém výhledu, je odhadována na 11 vteřin.

Policie obdržela více než 50 telefonátů na nouzovou linku. Podle úvodních informací na místě měla proběhnout střelba z pušky kalašnikov a nacházelo se zde více útočníků. Záchranáři společně se zásahovou jednotkou do budovy vstoupili v 18:08 hod. Bez zásahu Dickena by tak pachatel měl na vyhledávání a vraždění obětí pravděpodobně 11 minut času.

Pachatel nebyl vybaven neprůstřelnou vestou a nebyl pod vlivem drog ani alkoholu.

Oběti

Než byl zastaven, stačil pachatel zasáhnout čtyři osoby, z toho tři smrtelně. Pátá oběť, 12letá dívka, utrpěla lehké zranění, když ji během snahy o útěk trefila do zad odražená střela.

V době útoku se v bezprostřední blízkosti pachatele nacházelo několik desítek osob, nepřeberné množství dalších se pohybovalo v rámci celého obchodního domu. Pokud by Dicken pachatele nezastavil, bylo by na místě mnohem, mnohem více obětí.

Zdroje: Tisková konference Greenwoodské policie, WRTV, FOX 59, FOX 59, WTHR, WTHR, The Republic,

Elisjsha Dicken Drill

Zásadní případy střeleckých střetů historicky vedly k obohacení střeleckého výcviku o standardizované výcvikové postupy. K známým patří například Mozambique Drill, který byl zaveden na základě zkušeností Mike Rousseau z přestřelky na letišti v Mozambiku. Rousseau na letišti narazil na útočníka s AK47, kterého ze vzdálenosti 7,5 metru zasáhl dvěma střelami z pistole do hrudníku. Navzdory přímým zásahům však útočník pokračoval dále, dokud jej Rousseau třetí ranou nezasáhl do páteře v oblasti krku.

Rousseauova zkušenost je v souladu s výcvikovými příručkami FBI, podle nichž je jediným způsobem, jak okamžitě zastavit útočníka, zasažení centrálního nervového systému v oblasti krku či výše. Klasický mozambický dril je tak zaměřen na tři rychlé výstřely z tasení, dva do hrudníku a třetí do hlavy.

Zásah Elisjshy Dickena obdržel zaslouženou mediální pozornost, což vedlo k popularizaci Dicken Drillu:

  • Výbava: Subkompaktní/kompaktní pistole s 11 náboji, náhradní zásobník, standardní IPSC terč.
  • Postup:
    • Sprint 30 metrů k navození srdečního tepu obdobného stresové situaci.
    • Zastavení v zákrytu ve vzdálenosti 30 metrů od cíle, tasení a vystřelení 10 střel během 10 vteřin.
    • Taktické přebití.
    • 8 ran z 10 musí být v terči.

Pozitivní mediální odezva

Obdobné zásahy ozbrojených civilistů proti aktivním útočníkům jsou poměrně časté. Jen v sekci Čestná zmínka jich je na webu zbrojnice.com podrobně popsáno kolem 70. Masmédia ale o nich v lepším případě neinformují, v horším šíří dezinformace, že vůbec neexistují (viz například dezinformační články Českého rozhlasu).

Případ Elisjshy Dickena se ale udál jen několik týdnů po útoku ve škole v Uvalde. Zde policie předvedla naprosto nepochopitelnou míru neschopnosti srovnatelnou se selháním ozbrojených složek v Parklandu. Desítky a následně stovky (400!!!) policistů na místě 74 minut přešlapovaly a nic nedělaly, zatímco pachatel vraždil další a další oběti. Nejen to, policisté dokonce zatýkali zoufalé rodiče, kteří chtěli útočníka sami zastavit.

15 vteřinový zásah Dickena se tak udál v době, kdy vycházely najevo stále více neuvěřitelnější detaily ohledně selhání Uvaldské policie, jejíž někteří příslušníci si mimo jiné v průběhu 74 minutového přešlapování důkladně čistili ruce dezinfekcí proti COVIDu.

Dickenův zásah již masmédia nemohla ignorovat a o případu široce referovala jak v USA, tak i u nás. Prima, Česká televize a idnes.cz i přímo v nadpise. Podrobný a velmi včasný článek případu věnovaly Konzervativní noviny.

Ve zbraňových kruzích je v této souvislosti vyzdvihováno zejména rychlé a účinné užití pistole na poměrně velkou vzdálenost. Aniž bych chtěl Dickenovy zásluhy jakkoliv snižovat, pozornost si jistě zaslouží také další ozbrojení samaritáni, kteří zasahovali za obdobných či horších okolností, viz podrobná tabulka a související články v sekci Čestná zmínka.

Negativní mediální odezva

Poměrně nepřekvapivě i v případě, kdy legálně ozbrojený civilista zastaví aktivního vraha s více než 100 zbývajícími náboji uprostřed obchodního centra, se našli velmi hlasití odpůrci civilního držení zbraní, kteří se tvrdě pustili do kritiky Elisjshy Dickena a obviňovali jej z porušování zákona.

Provozní řád nákupního centra totiž vnášení zbraní zakazuje. Pošpinění Dickena se věnovala řada levicových amerických médií, jako např. Newsweek. Tento falešný argument se objevil i v českých online diskuzích.

Indiana na rozdíl od některých jiných států (srov. New York) zákonem nevymezuje soukromé bezzbraňové zóny. Zatímco jinde je porušení takové bezzbraňové zóny trestným činem, v Indianě je legislativa v tomto směru podobná české. Dicken tedy nošením zbraně v rámci obchodního centra zákon neporušil a nemohl by za to být nijak postihován.

Trivia

Ozbrojený civilista v Indianě zastavil aktivního útočníka také téměř přesně o dva rok dříve, viz Čestná zmínka: Brownsburg, Indiana (zastavení pachatele útoku na ulici u hřbitova).

Civilní držení zbraní v Indianě

Ústavní zakotvení

Článek 1 odst. 32 ústavy státu Indiana z roku 1856 stanoví, že “Lidé mají právo nosit zbraně pro obranu svou a obranu státu.

Nošení zbraně pro sebeobranu

Pouhé čtyři roky po vzniku samostatného státu, v roce 1820, byl v Indianě přijat zákaz skrytého nošení zbraní. To bylo v souladu s historicky zažitým americkým principem, že slušní lidé nosí zbraně viditelně a pouze zločinci je skrývají.

Naopak zavedením systému nárokových povolení ke skrytému nošení zbraně pro osobní obranu v roce 1980 byla Indiana v čele trendu, který postupně převládl ve většině USA. Indiana se tak stala teprve pátým státem, který zrušil zákazy přijaté buďto v dobách divokého západu, či častěji po občanské válce ve snaze zamezit vyzbrojování osvobozených černochů.

V roce 2021 se v místním parlamentu debatovalo zavedení možnosti nošení zbraně bez potřeby zvláštního povolení. Novela byla přijata dolní komorou, avšak neprošla senátem. Hlavním důvodem byl požadavek novely zavést seznam osob, které zbraň nosit nesmí (obdobně například v Rakousku existuje seznam osob, které nesmí zbraň držet, ostatní si mohou např. opakovací pušku koupit “na občanku” a žádný zbrojní průkaz nepotřebují). Podle předsedy senátu nebylo možné v datech předvídaných novelou takový seznam účinně zavést. Namísto toho senát navrhl, aby doživotně vydávaná povolení k nošení zbraně policie nově vydávala bez poplatku.

Návrh nakonec prošel v březnu 2022 s účinností od 1. července 2022.


Příklady zásahů ozbrojených civilistů:

Příklady útoků ve školách, při nichž proti pachatelům zasáhli ozbrojení civilisté:

Příklady útoků v modlitebnách, při nichž proti pachatelům zasáhli ozbrojení civilisté:

Příklady útoků v nákupních centrech, restauracích a jiných veřejných místech, při nichž proti pachatelům zasáhli ozbrojení civilisté:

Příklady útoků na veřejných prostranstvích, při nichž proti pachatelům zasáhli ozbrojení civilisté:

Příklady zásahů ozbrojených civilistů k záchraně členů bezpečnostních složek:

Příklady zásahů ozbrojených civilistů při násilném přepadení v obydlí

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *