Čestná zmínka

Čestná zmínka: Richard White † & Jack Wilson (zastavení pachatele útoku v kostele ve White Settlement)

Richard White se 29.12.2019 jako každou neděli modlil při bohoslužbě ve White Settlement v Texasu, když do kostela v těsném závěsu za rodinou farníků vešel muž v dlouhém kabátu s kapucí nasazenou hluboko do čela.

Richard White

White ve svých 67 letech nadále pracoval jako manažer prodeje ve společnosti vyrábějící automobilové cisterny. Když v roce 2017 novela texaské zbraňové legislativy zrušila úplný zákaz zbraní v modlitebnách a umožnila zavedení ochranek, přidal se White k týmu dobrovolníků dohlížejících na bezpečí v kostele, kde pracovala jeho žena a který dlouhodobě navštěvovali i další členové rodiny.

Vstup nápadně podezřelého muže vzbudil pozornost celého dobrovolnického týmu. Při poměřování snahy o co největší otevřenost veřejnosti a možného rizika tentokrát bylo členům ozbrojené ochranky rychle jasno, že příchozí představuje potenciální problém. Dobrovolníci se takticky rozestavěli s výhledem na muže v kapuci, který se mezitím posadil do jedné z lavic v přední části kostela. Nedaleko místa, kde v naprostém nevědomí seděla také Whitova dcera.

White neváhal a přesunul se na pozici u zdi kousek za zády muže v kapuci. Byl dost blízko, aby se mohl případně rychle dostat na kontaktní vzdálenost, a současně dost daleko, aby v případě útoku nožem měl šanci tasit svou legální pistoli. Když podezřelý muž odešel na toaletu, mohl White zaregistrovat, že má zjevně nasazenou paruku a falešné vousy. Pokud ještě před chvílí přemýšlel, zda-li není paranoidní, teď už ho zřejmě muselo začít mrazit v zádech.

Netrvalo dlouho a muž v plášti se opět zvedl z lavice. Tentokrát oslovil vedle stojícího ministranta. White se poposunul na židli, aby měl lepší přístup k pistoli umístěné v pouzdře v zádech. Pachatel mezitím zpod pláště vytáhl nelegální krátkou brokovnici a namířil ji na ministranta, načež se White okamžitě zvedl. Nahmatal pistoli v zádovém pouzdře a přibližně na vteřinu se zastavil. Muselo mu být jasné, že nestačí tasit dříve, než by pachatel vystřelil na ministranta. Pachatel zaregistroval Whiteův pohyb a namířil brokovnici na něj. Ze vzdálenosti několika metrů ho zasáhl do torza. White ještě při pádu na zem stisknul spoušť, ale pachatele nezasáhl.

White zaslechl hluk dalších výstřelů, a jak v důsledku krvácení postupně ztrácel vědomí, stačil si ještě vyměnit několik posledních slov s dcerou, která se mu snažila poskytovat první pomoc.

Jack Wilson

Když změna legislativy v roce 2017 zrušila úplný zákaz zbraní v modlitebnách a umožnila zavedení ozbrojené ochranky, střelecký instruktor Jack Wilson neváhal a postavil se do čela vytvoření týmu ozbrojených dobrovolníků v kostele, který pravidelně navštěvoval. Jako přesvědčený zastánce civilního držení zbraní pak v září 2019 přivítal i možnost legálně ozbrojených občanů zbraně v kostele nosit i v případě, pokud nejsou členy formální dobrovolnické ochranky.

Wilson strávil většinu života jako obchodní zástupce zbrojařské společnosti a živnostník. Ve svých 71 letech právě zahájil kampaň za zvolení radním v místním kraji. V posledních letech se živil také jako střelecký instruktor. Prováděl školení nezbytná pro získání průkazu ke skrytému nošení zbraně v Texasu.

Příchod muže v dlouhém plášti a s kapucí nasazenou do čela zaznamenal okamžitě. Rychle se dohodl s ostatními členy dobrovolnického týmu. Viděl, jak se White přesunul blízko k podezřelému muži. Sám Wilson zvolil pozici přibližně 10 metrů daleko, kde zůstal stát s výhledem na celý prostor kostela. Mezitím ještě instruoval dalšího člena dobrovolnické ochranky, aby bezpečnostní kameru namířil do prostoru s podezřelým mužem.

Jakmile pachatel vytáhl brokovnici, Wilson tasil svou zbraň. Krátce ji ponechal u nohy způsobem, aby jej pachatel nemohl identifikovat jakožto ozbrojeného. Wilson sám ztratil přímý pohled na pachatele, protože se mu do něj postavil White a ještě jeden člen kongregace.

Zatímco pachatel stačil vystřelit na Whitea a následně na vedle stojícího ministranta, věřící nacházející se bezprostředně před Wilsonem zalehl k zemi. Tím se mu otevřel přímý výhled na pachatele sunoucího se do přední části kostela.

Ostatní členové dobrovolnického týmu a několik věřících v lavicích tasilo své zbraně a naprostá většina lidí instinktivně zalehla k zemi.

Wilson své žáky vždy učil, že mají mířit na střed torza a nikoliv na hlavu. V této situaci ale sám pravidlo porušil, ze vzdálenosti přibližně patnácti metrů zacílil na hlavu pohybujícího se pachatele. Pět vteřin po té, co pachatel vytáhl brokovnici, Wilson jedenkrát zmáčkl spoušť.

V lavicích stále seděli lidé, kteří nebyli tak nízko, jak by být mohli. Jediné bezpečné umístění střely představovala [pachatelova] hlava, a toho jsem tedy využil.

Zatímco nelegálně ozbrojený pachatel padl po zásahu do hlavy na zem, začalo se k němu skrz kostel přibližovat nejméně šest legálně ozbrojených civilistů – jak členů ochranky, tak i náhodně ozbrojených věřících. Wilson ale dosáhl přesného zásahu a dalších střel již nebylo potřeba.

Než byl zastaven, stačil pachatel zasáhnout dvě osoby. Obě zraněním podlehly.

Nelegálně ozbrojený pachatel s dlouhým trestním rejstříkem

Budova kostela West Freeway Church of Christ se nachází poblíž velké dálniční křižovatky na předměstí Fort Hood v Texasu. Už jen její samotné umístění ke kostelu často lákalo různé osoby na okraji společnosti, které věděly, že jejich prosby o jídlo zde nezůstanou nevyslyšeny.

Takto kostel také opakovaně navštívil pozdější pachatel. Jednalo se o bezdomovce, který zde mnohokrát obdržel jídlo. I přesto několikrát vyvolal scénu, protože se cítil dotčen, že mu věřící kromě jídla nedají i hotovost.

Kromě toho, že byl bezdomovcem s rozsáhlým trestním rejstříkem, byl pachatel také duševně nemocným a drogově závislým, hluboce věřícím člověkem, který svým známým často zpaměti citoval pasáže z Bible.

Protizbraňové dezinformace

V souvislosti se zastavením pachatele masmédia a protizbraňoví aktivisté začali okamžitě šířit falešnou zprávu, že Jack Wilson je bývalým agentem FBI. Z této lživé informace dovozovali, že případ nepředstavuje zastavení pachatele civilistou, protože Wilson je ve skutečnosti členem ozbrojených složek. Fakt, že zásahy ozbrojených civilistů proti aktivním vrahům jsou z 94% úspěšné, přitom zcela pomíjejí a dřívější zastavení pachatelů bagatelizují či popírají (v podrobnostech odkazy v závěru článku). Stejně tak ignorují skutečnost, že proti pachateli v kostele zasáhlo nejméně 7 ozbrojených civilistů, byť již po Wilsonově střelbě ostatní spoušť stisknout nemuseli.

Jack Wilson ve skutečnosti nikdy u FBI nesloužil. V letech 1980-1986 působil jako pomocný strážník v kraji Hood (Hood County Reserve Deputy Sheriff). Pomocní strážníci jsou dobrovolníci, kteří po absolvování výcviku ve svém volném čase patrolují s profesionálními policisty. Typicky ve službě tráví něco přes 20 hodin měsíčně.

Zdroje: Jack Wilson, AP, NBCD5, New York Post, Buzzfeed, heavy.com, CNBC, Fox, heavy.com,

Zbraňová legislativa Texasu

Podrobně: Texaská legislativa skrytého nošení zbraně & Texas: Aktuální změny zbraňové legislativy v souvislostech

Ústavní zakotvení

Článek 1, odstavec 23 Ústavy Texasu stanoví, že “Každý občan má právo držet a nosit zbraně pro účel oprávněné ochrany sebe a státu; legislativa má ale právo, aby zákonem omezovala nošení zbraní s cílem předcházet kriminalitě.

Nošení zbraní

Navzdory mylnému klišé o neustále po zuby vyzbrojených Texasanech je zbraňová legislativa tohoto státu v měřítku restrikcí spíše blíže americkému průměru.

Nošení krátkých zbraní Texas zakázal již v roce 1871. Zákaz přetrval až do roku 1995, kdy bylo ve státě zavedeno nárokové povolení ke skrytému nošení. Zatímco držení (v rámci domácnosti či v automobilu) ve státě bylo permisivní, možnosti nošení pistole pro sebeobranu se tedy Texasané dočkali ve stejném roce jako Češi, kteří je na rozdíl od Texasanů mohli nosit i před druhou světovou válkou.

Na rozdíl od Česka má Texas podobně jako většina amerických států rozsáhlou legislativu tzv. bezzbraňových zón, kam nesmí legálně ozbrojený občan vstoupit, ani pokud je držitelem povolení k nošení.

Změny legislativy v Texasu často probíhaly na pozadí zásadních tragických útoků. V tomto ohledu je zajímavé srovnání s vedlejší Kalifornií. Zatímco zde úpravy legislativy vedly k zavádění dalších a dalších restrikcí, v Texasu zatím převažovala opačná cesta uvolňování restrikcí.

Na přijetí zákona zavádějícího nároková povolení k nošení zbraní v Texasu se výrazně podílela Suzanna Hupp, která v roce 1991 přežila útok masového vraha v kavárně Luby’s v Killeen, Texasu. Při útoku bylo zavražděno 24 osob a dalších 27 zraněno. Mezi zavražděnými byli oba rodiče Suzanny Hupp, přičemž její otec se neúspěšně pokusil pachatele zastavit.

Hupp samotná útok přežila. Při kampani za přijetí zákona nerozhodnuté zákonodárce přesvědčila argumentem, že by pachatele sama zastavila a předešla řadě obětí, kdyby jí místní zákonná úprava nedonutila nechat pistoli v autě před kavárnou.

Podobně zrušení zákazu nošení zbraní v kostelech ovlivnila masová vražda v texaském Sutherland Springs. Pachatele v Sutherland Springs přitom zastavil ozbrojený civilista Stephen Willeford. Ten se na začátku útoku nacházel ve svém domě na konci ulice a proti nelegálně vyzbrojenému útočníkovi se polonahý a bosý vydal se svou legální AR 15. Byť měl útočník neprůstřelnou vestu, povedlo se mu jej zasáhnout do boku a do nohy a následně jej pronásledoval autem. Zatímco policie posílala hlídkové vozy na místo prvního útoku, pachatel již směřoval k dalšímu kostelu (šlo tedy o stejný postup jako později v Christchurch či řadě jiných útoků). Pachatel ale postupně krvácel z utržených průstřelů a pronásledován Willefordem přistoupil k sebevraždě. Pokud by Willeford byl zrovna v kostele, pak ačkoliv má povolení k nošení zbraně a jinak ji pravidelně nosí, neměl by se pachateli jak postavit, protože by ji v důsledku zákazu musel zanechat doma.

V roce 2020 mělo v Texasu povolení ke skrytému nošení zbraně pro sebeobranu přibližně 7% obyvatel, tedy o něco málo více než dvojnásobek oproti ČR.

Od 1.9.2021 vešla v Texasu v účinnost další novela zbraňové legislativy. Legální držitelé zbraní je smějí nosit skrytě pro vlastní ochranu, aniž by potřebovali zvláštní povolení.


Příklady zásahů ozbrojených civilistů:

Příklady teroristických útoků, při nichž proti pachatelům zasáhli ozbrojení civilisté:

Příklady útoků ve školách, při nichž proti pachatelům zasáhli ozbrojení civilisté:

Příklady útoků v modlitebnách, při nichž proti pachatelům zasáhli ozbrojení civilisté:

Příklady útoků v nákupních centrech, restauracích a jiných veřejných místech, při nichž proti pachatelům zasáhli ozbrojení civilisté:

Příklady zásahů ozbrojených civilistů k záchraně členů bezpečnostních složek:

Příklady zásahů ozbrojených civilistů při násilném přepadení v obydlí

2 Replies to “Čestná zmínka: Richard White † & Jack Wilson (zastavení pachatele útoku v kostele ve White Settlement)

  1. Tomu říkám tzv. otvírač očí. Myslím, že po střelbě v Ostravské nemocnici, kde nikdo ozbrojený nebyl a protizbraňoví trollové ho přes nelegálnost zbraně zneužívali ke své agendě, nemůže nikdo reálně říct, že civilisté nemohou úspěšně zasáhnout při masové střelbě. Někteří fanatici budou sice ignorovat cokoliv, ale na běžného člověka, nedotčeného zbraňovou problematikou musí tato událost, zvláště, je-li na filmu, hluboce ovlivnit.
    Díky moc za neuvěřitelnou práci zbrojnice.com.

  2. Ahoj, pomineme-li samotné povolení ke skrytému nošení, jsou nějaké statistiky z ČR a USA (v těch liberálnějších státech Texas, Vermont) o tom, kolik lidí opravdu střelnou zbraň nosí?

    U nás je ke skupnině zbrojního průkazu “E” automaticky i povolení zbraň skrytě nosit. V USA i když je nárokové, tak si o něj musejí žádat? Dá se předpokládat, že jich tedy zbraňě nosí větší procento z těch, kteří to povolení mají?

    Díky za Vaši práci, články rád sdílím 😉

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *