Čestná zmínka

Čestná zmínka: Renaissance Circle, Charleston, West Virginia (zastavení pachatele útoku na ulici)

Médii blíže neidentifikovaná žena se 25. května 2022 v době kolem 22:45 účastnila velké oslavy v parčíku ulice přiléhající k bytovému komplexu Renaissance Circle v Charlestonu, Západní Virginii, když se ulicí začal rozléhat zvuk střelby z pušky AR 15.

Oslava narozenin a promoce

Toho večera se na místě nacházely desítky osob, které se účastnily společné dvojoslavy narozenin a maturity. Oslava měla rodinnou atmosféru, přičemž se jí účastnily také děti.

O případu bohužel není známo příliš podrobností. Podobně jako ve většině zásahů ozbrojených civilistů proti aktivním vrahům o něm velká americká masmédia v zásadě neinformovala, zatímco místní a menší média se mu věnovala pouze v bezprostředně navazujících dnech. Přestože jsem s publikací tohoto článku cíleně čekal několik měsíců, podrobnější zprávy, například vycházející z uzavření policejního šetření, se mi nepodařilo dohledat.

Prakticky veškeré informace tak vycházejí z tiskové konference místní policie, která proběhla krátce po samotném incidentu.

O ozbrojené samaritánce víme pouze to, že zbraň nosila legálně a neměla žádný vztah k policii.

Z asociálního řidiče se vyklubal útočník s AR 15

V průběhu oslavy ulicí rychle projíždělo osobní vozidlo. Přítomní lidé, kteří ze způsobu jízdy vozidla nabyli pocit ohrožení dětí, řidiče verbálně konfrontovali.

Řidič, mnohonásobně trestaný recidivista, z místa odjel. Přibližně po půl hodině ale přijel zpět. Vystoupil z auta a ze zadní sedačky vytáhl nelegálně drženou pušku AR 15, se kterou zahájil palbu směrem k účastníkům oslavy.

Nejmenovaná žena bezprostředně na to tasila svou legálně drženou pistoli a vystřelila na pachatele. Útočník inkasoval celou řadu zásahů a svým zraněním bezprostředně podlehl.

Než byl zastaven, nestačil pachatel zranit ani usmrtit žádnou z přítomných osob.

Motiv a svědecké výpovědi

Policie v případu neshledala žádný jiný motiv ani pozadí útoku než předchozí konfrontaci ohledně rychlé jízdy. Přítomní svědci uvedli, že když se řidič vzdálil, dále tomu nevěnovali pozornost a nic nenasvědčovalo, že by se plánoval vrátit.

V souvislosti s články v sekci nutná obrana stojí za zmínku fakt, že část svědků nestačila útok pachatele zaregistrovat. Jako první si všimli a útěkem reagovali až na střelbu ozbrojené samaritánky.

Zdroje: Tisková konference místní policie, FOX, BBC,

Civilní držení zbraní v Západní Virginii

Ústavní zakotvení

V roce 1986 byla schválena novela ústavy Západní Virginie, v rámci které byl mimo jiné doplněn článek 3, odst. 22 o následujícím znění: “Člověk má právo držet a nosit zbraň na obranu sebe, své rodiny, domova a státu a pro zákonný lov a rekreaci.

Nošení zbraně pro sebeobranu

Vývoj legislativy nošení zbraně v Západní Virginii je poměrně zajímavý. Přezkum zbraňových restrikcí v případu Workman v roce 1882 zdejším nejvyšším soudem patří k nejstarším rozhodnutím tohoto typu. Workman byl následně rozsáhle citován v rozsudku Nejvyššího soudu USA ve věci Miller (1939), která se týkala restrikcí zavedených prostřednictvím National Firearms Act 1934.

Po oddělení od Virginie stát převzal virginskou legislativu z roku 1863, která umožňovala nošení zbraní pro sebeobranu. Úřady mohly nicméně nošení zbraně podmínit složením finanční záruky.

V roce 1873 byl přijat zákaz nošení skrytých zbraní. Nejen revolverů, ale také nožů či jiných nebezpečných zbraní. Zákaz byl následně přejat do nové legislativy v roce 1882, avšak s výjimkou pro osoby, které “měly dobrou pověst a činily tak v sebeobraně“. Restrikce byly přijímány v době, kdy se v některých částech státu proháněly tlupy ozbrojených zločinců, a zjevným cílem bylo dát možnost ozbrojeným složkám proti nim zasáhnout, byť zrovna neprovádějí kriminální činnost.

V případu Workman (1885) se pošťák dovolával právě oné výjimky pro osoby dobré pověsti nosící zbraň pro sebeobranu. Při své práci byl na pravidelné obchůzkové trase několikrát napaden jedním z obyvatel, a proto začal nosit pistoli. Soud nicméně došel k závěru, že takto izolovaná hrozba od člověka, který se doposud neprojevil vyloženě nebezpečným způsobem, nepostačuje jako důvod pro nošení (krátké) zbraně pro sebeobranu.

Soud v rámci Workman věc hodnotil i z hlediska druhého dodatku ústavy. Rozhodnutí z roku 1885 je zajímavé v tom, že na jednu stranu nedovozuje omezení práva držet a nosit zbraně pouze na členy milice, jak nesprávně druhý dodatek dnes vykládají odpůrci civilního držení zbraní. Na druhou stranu ale omezuje ochranu druhého dodatku pouze na běžné válečné zbraně, tedy “meče, děla, pušky a muškety – zbraně užívané k ochraně státu a svobody, nikoliv pistole, kudly, dýky a další zbraně typicky užívané při rvačkách, uličních bitkách, duelech a nepokojích, a které běžně nosí pouze chuligáni, podvratné živly a desperádi, aby terorizovali komunitu a poškozovali stát.

Zásadní změna nastala v roce 1909, kdy stát zrušil univerzální zákaz nošení krátkých zbraní a zavedl systém vydávání zvláštních povolení. Podmínky vydání povolení ale byly poměrně rozsáhlé, a zejména povinnost složit záruku ve výši USD 3.500, tedy na dnešní peníze v přepočtu téměř tři miliony korun, povolení činila nedostupným mimo úzký okruh nejbohatších obyvatel.

Podobně jako dříve i tato legislativa neomezovala nošení dlouhých zbraní. První snahy rozšířit restrikce i na dlouhé zbraně se začaly objevovat v 20. letech v návaznosti na virginské uhelné války, při nichž docházelo k ozbrojeným střetům mezi horníky a vlastníky dolů. V roce 1925 se takový zákaz podařilo přijmout, ale pouze ve vztahu k cizincům.

Zásadní změnu přineslo přijetí ústavní novely v roce 1986 (rozvedena výše) a následně změna právní úpravy v roce 1989, díky níž se povolení k nošení zbraně ve státě stala nárokovými.

Další zásadní změnu přinesl rok 2016, kdy zákon povolil skryté nošení zbraně pro sebeobranu všem legálním držitelům zbraní, aniž by potřebovali získat zvláštní povolení.


Příklady zásahů ozbrojených civilistů:

Příklady útoků ve školách, při nichž proti pachatelům zasáhli ozbrojení civilisté:

Příklady útoků v modlitebnách, při nichž proti pachatelům zasáhli ozbrojení civilisté:

Příklady útoků v nákupních centrech, restauracích a jiných veřejných místech, při nichž proti pachatelům zasáhli ozbrojení civilisté:

Příklady útoků na veřejných prostranstvích, při nichž proti pachatelům zasáhli ozbrojení civilisté:

Příklady zásahů ozbrojených civilistů k záchraně členů bezpečnostních složek:

Příklady zásahů ozbrojených civilistů při násilném přepadení v obydlí

2 Replies to “Čestná zmínka: Renaissance Circle, Charleston, West Virginia (zastavení pachatele útoku na ulici)

 1. Jak by asi vypadala rekonstrukce?
  Ulicí projede velkou rychlostí auto, lidi nadávají na řidiče, on to zaslechne, odpoví jim .. stále jede velkou rychlostí po ulici …
  Pak se řidič vrátí, vytáhne AR15, střílí do lidí, ale nikoho netrefí, zato jedna samaritánka vytáhne pistoli a mnoha výstřely ho usmrtí.

  1. Z dostupných zdrojů při troše domýšlení se zdá plynout:

   * Je to ulice před domem s parkovacími místy, tj. rychlá/nebezpečná jísta je v tomto místě spíše relativní pojem.
   * Podle popisu interakce asi zastavil, došlo ke krátké výměně názorů, odjel.
   * Doba mezi odjetím a útokem ca 30 minut.
   * Lze si představit, že když se vrátil, tak způsobem jízdy i způsobem zastavení vozu u těch, co byli poblíž, vyvolal značnou pozornost.
   * AR 15 měl na zadním sedadle, takže vystoupil z auta, otevřel zadní dveře, vytáhl AR 15.
   * S ohledem na recividní minulost lze předpokládat, že s puškou neměl takové zkušenosti, jako většina čtenářů tohoto webu. Nabízí se tedy otázka, jak rychle s ní dokázal manipulovat (dorazit zásobník, natáhnout závěr, atd.).
   * Pokud k recividní minulosti přidáme trochu stereotypů ohledně typického způsobu střelby černošských zločinců, pak lze očekávat přiblížení bez střelby (byť má pušku) a následně střelbu spíše od boku směrem v obecném směru oslavující skupiny osob.
   * Tj. spíše domnívám, že ve chvíli, kdy pachatel vystřelil, tak už byl výsledek jasný (žena pochopila situaci, byla připravena adekvátně reagovat, možná se stačila i částečně přesunout).

   Ale to jsou všechno kvalifikované domněnky, proto je píši sem, ne do článku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *